znaki towarowe

Istotnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku firmy są znaki towarowe, popularnie kojarzone z ®-ką, które jako wynik innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku niemal codziennie.

Nazwa handlowa, logo firmy czy wreszcie nazwy produktów/usług a nawet wygląd opakowania mogą być przedmiotem praw wyłącznych, co oznacza, że mogą przyznawać ich -właścicielowi- prawa zbliżone treścią do prawa własności rzeczy.

Więcej…  

Porady - branża spożywcza