suszona żywność
Suszenie - zespół operacji technologicznych, mających na celu zredukowanie zawartości wody w produkcie przez jej wyparowanie lub odwirowanie.

Proces ten przeprowadza się na skalę przemysłową w specjalnych aparatach, zwanych suszarniami. Często suszenie przeprowadza się w oparciu o proces adsorpcji pary wodnej na złożu o właściwościach higroskopijnych.

Więcej…  

Porady - branża spożywcza