kontenery chłodnicze

Kontenery chłodnicze  (źródło: polkont.pl)

Kontenery chłodnicze są niezbędne wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie właściwej temperatury przechowywania towarów. Wbrew swojej nazwie kontenery tego typu służą nie tylko do mrożenia, ale również do utrzymania żądanych temperatur dodatnich, jeśli to konieczne.

Zalety kontenerów

W każdym magazynie musi być utrzymana temperatura odpowiednia dla danego rodzaju towaru (http://www.ciop.pl/6079.html). Ten wymóg dotyczy niemal wszystkich rodzajów produktów, w tym żywności, której jakość ma szczególne znaczenie dla odbiorców.

Więcej…  

kontener chłodniczy - źródło grafiki:http://www.polkont.pl

Sposób magazynowania towarów decyduje o tym, czy zachowają one swoją świeżość i inne ważne właściwości. Szczególną opieką otoczona powinna być żywność, która musi spełniać określone normy jakości – te zaś łatwo naruszyć, przechowując produkty spożywcze w nieodpowiednim miejscu.

Magazynowanie żywności

Jedzenie jest towarem szybko się psującym, stąd tak surowe wymagania dotyczące jego właściwego przechowywania. Niewłaściwie magazynowana nie tylko straci świeżość, lecz także stanie się siedliskiem drobnoustrojów groźnych dla zdrowia i życia człowieka.

Więcej…