jakość produkcji spożywczej

Obecnie termin „harmonogramowanie produkcji” staje się coraz bardziej popularny, szczególnie wśród firm dbających o wysokie standardy wyrobów oraz o dobre relacje z klientem. Zarządzanie procesem produkcyjnym jest szczególnie ważne dla branży spożywczej, gdzie dbałość o świeżość produktu ma pierwszorzędne znaczenie. Usprawnienie tego procesu wspierają nowoczesne systemy informatyczne, które znacznie ułatwiają prowadzenie magazynów, czy zarządzanie zasobami firmy.

Produkt kontrolowany

Kontrola jakości to szereg działań, które muszą być spełnione, aby produkt został dopuszczony do sprzedaży. Dopuszczenie do obrotu rynkowego odbywa się po badaniu laboratoryjnym i akceptacji wszystkich właściwości. Zwykle kontrolę przeprowadza pracownik, co jest czasochłonne i zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Wdrożone oprogramowanie informatyczne pomaga zarządzać systemem kontroli w przedsiębiorstwie. Wszystkie działania, które składają się na proces kontrolingu, wykonuje za nas system, który eliminuje błędy, jakie mógłby popełnić człowiek. Drobiazgowo porównuje właściwości i cechy wyprodukowanej partii z wymaganymi normami, zapisanymi w systemie.

Więcej…