instalacje przemysłu spożywczego

Instalacje w przemyśle spożywczym

Pojęcie instalacji przemysłowych jest jednym z najszerszych i najbardziej pojemnych pojęć związanych z wytwórczością i przemysłem, zawiera ono w sobie bowiem nie tylko urządzenia, maszyny i aparaturę najróżniejszego rodzaju, ale też linie przesyłowe różnego rodzaju mediów, począwszy od gazów, poprzez ciecze, aż do ciał stałych.

Więcej…