czujniki temperatury

czujnik temperatury

Temperatura to jedna z wielu zmiennych procesowych występujących w przemyśle. Dokładny jej pomiar umożliwia przeprowadzenie procesów technologicznych w sposób precyzyjny, dając na wyjściu produkt wysokiej jakości. Temperatura, w szczególności w branży spożywczej, to kluczowy parametr, która podlega dokładnej kontroli i musi spełniać wysokie oczekiwania w zakresie jakości. Praca w zakresie temperatur przekraczających wartość zadaną nawet o 1-2°C może doprowadzić do dużych strat finansowych, spadku wydajności i jakości produktu. Szybki czas reakcji czujników zapobiega stratom energii oraz zapewnia, że produkt jest poddany danej temperaturze nie dłużej niż zadany czas.

Więcej…