Targi przemysłu spożywczego / Wydarzenia

MTP

Obecność czołowych przedstawicieli branży spożywczej w Poznaniu jest doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszą ofertą rynku opakowań dedykowanych właśnie dla nich. A wszystko to dzięki trwającym w dniach 23-26 września Targom Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD 2013.

 

Opakowania zajmują bardzo ważne miejsce w gospodarce każdego kraju, także i w Polsce, gdzie obserwujemy ich dynamiczny rozwój. Aż 60 proc. całej produkcji opakowań przeznaczone jest tutaj na potrzeby różnych sektorów branży spożywczej.

Ta proporcjonalna przewaga, jak również i dynamiczny rozwój tego segmentu opakowań, wyraża się poprzez duże zainteresowanie organizowanymi w Poznaniu targami PAKFOOD. Odbywające się co dwa lata targi (naprzemiennie z targami TAROPAK) stanowią miejsce prezentacji najnowszych rozwiązań, będąc jednocześnie areną promującą światowe trendy w technice i technologii pakowania żywności. Ich ekspozycję utworzy w tym roku ponad 100 firm z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Francji, Łotwy, Włoch i Armenii. Spotkanie wystawców ze swoimi obecnymi oraz potencjalnymi klientami w międzynarodowym gronie to przede wszystkim okazja do ciekawych rozmów, m.in. o sposobach budowania przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie innowacyjnych opakowań. Wystawcy targów PAKFOOD 2013, którzy na kilka tygodni przed targami chcieli dać przedsmak swoim premierom, oficjalnie zgłosili organizatorom niemal 50. nowości. Jednakże na ekspozycji targowej będzie można zobaczyć ich o wiele, wiele więcej.

 

Oprócz możliwości spotkania kluczowych na rynku producentów i dostawców opakowań, zwiedzający targi PAKFOOD będą mieli okazję do uczestnictwa w kilku ciekawych konferencjach o specjalistycznej tematyce. Wśród nich wymienić należy spotkania organizowane przez Polską Izbę Opakowań, która jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą ponad 100 producentów opakowań. Uczestnicy seminarium pt. „Kierunki i warunki rozwoju przemysłu opakowań w Polsce” (23.09, g.13.30) dowiedzą się, jakie czynniki determinują rozwój przemysłu i rynku opakowań, poznają badania naukowe wspierające rozwój tej branży, a także bieżące zagadnienia dotyczące ochrony prawnej wzornictwa. Ciekawie zapowiada się także seminarium pt. „Opakowania dla żywności – bezpieczeństwo i trwałość produktu” (25.09, g.10.30), gdzie przedstawiciele Izby zapowiadają omówienie wymagań wobec opakowań do żywności w świetle przepisów, rolę opakowań w kształtowaniu jakości, a także metody przedłużania okresu przydatności poprzez stosowanie opakowań aktywnych.

 

Tegoroczne targi PAKFOOD odbędą się w pawilonie nr 3, ale blok imprez targowych odbywających się w tym czasie (POLAGRA FOOD, POLAGRA TECH oraz POLAGRA GASTRO) zajmie prawie cały teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dzięki swoim licznym inwestycjom w ulepszanie infrastruktury targowej – oferują dziś one swoim klientom oraz gościom możliwość prowadzenia rozmów biznesowych w „ekskluzywnym opakowaniu”.

 

Więcej informacji o targach PAKFOOD:  pakfood.pl