Targi przemysłu spożywczego / Wydarzenia

Projekt - „Przyszłość Rozwojowa Żywności”

Przyszłość Rozwojowa Żywności

Komercjalizacja badań naukowych oraz innowacje technologiczne mają znaczący wpływ na rozwój gospodarki oraz jej konkurencyjność. Skuteczne działanie zależy jednak od tego aby proces ten był właściwie kierowany na każdym poziomie, począwszy od przedsiębiorstw poprzez uczelnie wyższe, władze regionów, aż po organy rządowe.

 

Badania naukowe niezależnie od dziedziny w jakiej są prowadzone powinny mieć swoje zastosowanie w praktyce. Współpraca świata nauki z biznesem w  krajach wysoko rozwiniętych trwa z obustronną korzyścią już od wielu lat. Najwyższy czas aby w Polsce sytuacja wyglądała podobnie. Uczelnie oraz ośrodki naukowe mają szansę stać się swoistego rodzaju katalizatorem rozwoju gospodarczego poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z biznesem. Innowacyjne rozwiązania opracowane przez pracowników naukowych znajdą zastosowanie w praktyce i mogą przynieść sukces finansowy przedsięwzięcia, zapewniając tym samym środki na dalsze badania. W wielu dziedzinach polska nauka ma już sukcesy, jako przykład można tu wymienić m.in.: inżynierię materiałową, przemysł chemiczny, telekomunikacje, informatykę, przemysł lotniczy. A jak to wygląda w interesującej nas branży produkcji żywności?

 

 

Komercjalizacja badań w dziedzinie produkcji  żywności może być na wyższym poziomie niż jest obecnie. Symbioza świata nauki ze światem biznesu w tej dziedzinie nie jest pełna. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że dużo jeszcze powinno się zmienić i że warto dążyć do zmiany. Naukowcy mogą lepiej rozumieć i rozpoznawać potrzeby branży,  mogą pisać jeszcze lepsze projekty, które pozwolą im przekonać inwestora do uruchomienia finansowania, a efekt tych projektów będzie aplikacyjny z korzyścią dla naukowca, dla inwestora i dla branży.  W naszych głowach od dawna kiełkował pomysł organizacji warsztatów dla naukowców, które dostarczyłyby im  wiedzy na temat projektowego podejścia do badań naukowych, podniosłyby ich umiejętności w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez lepsze zrozumienie potrzeb inwestora z przemysłu lub potrzeb organów administracji rządowej. Rezultatem tych planów i zamierzeń jest prowadzony przez nas projekt „Przyszłość Rozwojowa Żywności” - mówi Jerzy Wierzbicki Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

 

„Przyszłość Rozwojowa Żywności” to projekt szkoleniowy z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi z obszaru produkcji żywności oraz ich komercjalizacji w gospodarce. Dotychczas szkolenie zakończyła jedna grupa, druga odbyła pierwszy zjazd. Trwa nabór uczestników na kolejne edycje. Osoby które  ukończyły szkolenie chwaliły organizację i warunki w jakich odbywały się zjazdy. Najważniejszy jednak dla nich był trafny dobór tematyki oraz poziom, wiedza i profesjonalizm prowadzących warsztaty, co Uczestnicy potwierdzili w wywiadach ewaluacyjnych. Trenerzy okazali się entuzjastami swojej pracy, którzy na konkretnych przykładach (case studies)  przekazywali słuchacza wiadomości. Formuła zajęć kładła nacisk na interakcje z uczestnikami i pracę w grupach.

 

Wykładowcy prowadzący warsztaty to doskonali fachowcy, zaangażowani w swoją pracę, prawdziwi entuzjaści. Bardzo  nas ujęło, że program był elastyczny, mieliśmy możliwość zadawania nieograniczonej ilości pytań.  Moje wrażenia, że szkolenia znacznie przerosły oczekiwania, które miałem przed wyjazdem na warsztaty - mówi prof. Ryszard Skrzypek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Na stronie internetowej projektu www.rozwojzywnosci.pl w zakładce „Testymoniale” znajdują się filmy z opiniami uczestników.

 

Projekt „Przyszłość Rozwojowa Żywności” (nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-090/11) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Projekt skierowany jest do  pracowników naukowych:
● szkół wyższych
● instytutów badawczych
● instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
● jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców)

 

Uczestnicy  zdobywają wiedzę w trakcie dwóch 5-dniowych zjazdów. Najbliższy termin to 11-15 marca oraz 15-19 kwietnia 2013. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu  mają zapewnione:
●  noclegi w dwuosobowych pokojach
●  całodzienne wyżywienie
●  zwrot kosztów dojazdu
●  całodzienny serwis konferencyjny
●  materiały szkoleniowe

 

Uczestnictwo w Projekcie podniesie poziom wiedzy pracowników naukowych
w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w obszarach produkcji żywności oraz umiejętności ich komercjalizacji w gospodarce. Wiedza, którą Uczestnicy zdobędą na szkoleniu pozwoli na efektowniejsze wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć oraz wyników badań poprzez podniesienie umiejętności w zakresie komunikacji na linii naukowiec-przedsiębiorca oraz bliższą współpracę świata nauki ze światem biznesu, zasad technik komercjalizacji prac badawczych. Wszystkim, którzy ukończą szkolenie, zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę.

 

Wiedza wyniesiona ze szkolenia będzie dla nas bardzo przydatna w dalszej pracy naukowej, pozwoli nam poszerzyć horyzonty na temat naszych wyników badań. Sądzę, że tego typu  szkoleń powinno być jak najwięcej – mówi mgr Witold Danelski z Instytutu Ogrodnictwa

 

Więcej na temat projektu Przyszłość  Rozwojowa Żywności mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.rozwojzywnosci.pl