Porady - branża spożywcza

Dbałość o produkty spożywcze jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna przede wszystkim pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

Aby kontrolować warunki produkcji, a co za tym idzie także jakość towarów powstało wiele systemów certyfikowanych. W tym artykule opiszę kilka najważniejszych, które dotyczą obszaru produkcji spożywczej.

System HACCP

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym jest system HACCP, czyli analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Przestrzeganie zasad tego systemu ma na celu wyrycie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia. Identyfikowanie i szacowanie ryzyka pomaga w zapewnieniu optymalnych warunków podczas produkcji. Jest to system obowiązkowy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem żywności, transportem, magazynowaniem, a także dystrybucją.

Global gap

Jest to dobrowolny system dotyczący pierwotnej produkcji rolniczej. Jego wytyczne obejmują techniki prowadzenia upraw i ich nawadniania, stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów. Przestrzeganie standardu global gap pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz kwiatów i roślin ozdobnych. A także na ochronę środowiska naturalnego.

Żywność ekologiczna

Kolejnym ważnym aspektem jest produkcja żywności zgodnie z naturą, czyli bez chemicznych środków ochrony roślin i nawozów. Produkty spożywcze powstające w gospodarstwach ekologicznych muszą też być uprawiane w warunkach odpowiedniej jakości pod kątem czystości, gleby, wody i powietrza. Takie produkty można łatwo rozpoznać, ponieważ posiadają logo w kształcie listka złożonego z białych gwiazdek na jasnozielonym tle.

Certyfikacja vlog

Kolejnym systemem certyfikacyjnym jest vlog. Ten standard jest przeznaczony dla produktów, które są wytwarzane bez udziału organizmów genetycznie modyfikowanych. Certyfikację vlog można przeprowadzić w stosunku do produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, a także pasz do karmienia zwierząt.