Porady - branża spożywcza

Zakupy przez internet robimy na co dzień, korzystając ze sklepów różnych branż, ale przed świętami to są najczęściej zakupy spożywcze.  Zapotrzebowanie na usługi sklepów internetowych ciągle rośnie.

Zakupy przez internet

Sklepy internetowe działają lokalnie oraz jako sklepy ogólnopolskie kurierskie. Sprzedaż przez internet odbywa się w różnych branżach. E- sklepy mają szeroką ofertę towarów i pozwalają swoim klientom zaoszczędzić czas, a nawet pieniądze. Przez internet robimy zakupy bardziej przemyślane, nie ulegamy pokusie ściągnięcia z półki czegoś, co nie są nam niezbędne. Sklepy te często oferują towary po promocyjnych cenach oraz bony na pokrycie kosztów dostawy.

Internetowe sklepy spożywcze to nie tylko oferta dużych sieci handlowych, ale też mniejsze, czasem specjalistyczne, np. oferujące żywność dietetyczną, ekologiczną itd.

Sposoby opodatkowania e- handlu

Osoby zainteresowane świadczeniem usług sprzedaży przez internet mogą być zainteresowane formami opodatkowania handlu prowadzonego online.

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe najczęściej mają do wyboru rozliczanie pit na zasadach ogólnych (PIT-36), w formie podatku liniowego (PIT 36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz karty podatkowej (PIT 16A)..

Wybór optymalnej formy opodatkowania dla sklepu prowadzącego sprzedaż przez internet zależy od charakteru działalności, rodzaju sprzedawanych towarów czy usług, a także wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania.

Podstawową formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej (18% i 32%). Z reguły jest ono korzystne na początku działalności, gdy ponoszone są duże koszty z uwagi na kupno partii towarów do odsprzedaży, komputerów, akcesoriów, sprzętu. Przy tej metodzie jest bowiem możliwe odliczanie kosztów uzyskania przychodów.

Gdy sklep internetowy przestaje generować wysokie koszty i odliczanie ich nie jest takie istotne, przedsiębiorca może wybrać inną, uproszczona formę rozliczenia pit.

Wybór sposobu opodatkowania jest możliwy w chwili rejestracji działalności gospodarczej przez odpowiednie wypełnienie formularza CEIDG-1. Natomiast zmiana na inny sposobu naliczania podatku nie jest możliwa w każdej chwili, lecz dopiero z początkiem nowego roku podatkowego i należy ją zgłosić do 20 stycznia. Jak tłumaczy znawca z portalu www.pitax.pl/pit36 spóźnienie zgłoszenia oznacza brak możliwości przejścia na inną metodę przez cały rok. Możliwe będzie to dopiero w roku następnym.

Uproszczone formy rozliczeń podatkowych

  • Podatek liniowy. W przypadku podatku liniowego stosowana jest jedna stawka 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Sam mechanizm wyliczania podstawy opodatkowania jest taki sam jak przy skali podatkowej. Przedsiębiorca może rozliczać koszty poniesione celem uzyskania przychodów, ich zabezpieczenia lub zachowania ich źródła w przyszłości. Przychody oraz koszty ustala się na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Dochód do opodatkowania jest różnicą pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania. Jednak ta metoda ma minusy:
    • nie bierze się pod uwagę kwoty wolnej od podatku,
    • nie można korzystać z ulg podatkowych, np. ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, odliczeń z tytułu wychowywania dzieci,
    • nie ma możliwości preferencyjnego wspólnego rozliczenia z małżonkiem, (gdzie podatek liczony jest w podwójnej wysokości od od połowy sumy dochodów).

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybierając tę formę przedsiębiorca nie musi prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów, gdyż przy ryczałcie nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu. Uproszczone formalności zachęcają do korzystania z ryczałtu przy prowadzeniu e-handlu. Zachęcająca jest też stawka ryczałtu 3% dla handlu przewidziana w przepisach podatkowych. Przepisy nie ograniczają handlu do sklepów stacjonarnych, tak więc sprzedaż online również jest objęta 3% ryczałtem.

  • Karta podatkowa. Rozliczanie na podstawie “karty podatkowej” zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składania zeznań podatkowych. Kartę podatkowa mogą opłacać między innymi podatnicy prowadzacy działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

Ograniczenia w stosowaniu uproszczonych rozliczeń podatkowych

Nie zawsze można skorzystać z uproszczonych form opodatkowania. Przede wszystkim nie będzie to możliwe, jeśli nie dokonamy odpowiedniego zgłoszenia we właściwym czasie. Po drugie nie wszystkie rodzaje działalności pozwalają na wybór danej formy lub przeszkodą jest wysokość przychodu. Tak np. ryczałtu przedsiębiorca prowadzący e-handel nie może wybrać z powodu rozpoczęcia działalności wykluczającej ryczałt (lista wykluczeń jest zawarta w ustawie) oraz po przekroczeniu limitu przychodu 150 000 euro . Po trzecie bardziej opłacalna może być forma opodatkowania pozwalająca na korzystanie z preferencyjnych rozliczeń, odliczenia kosztów uzyskania przychodów i ulg podatkowych.
Przejście z uproszczonej formy opodatkowania na zasady ogólne (lub inną wybrana formę) możliwe jest od nowego roku podatkowego pod warunkiem dokonania zgłoszenia do 20 stycznia.