Porady - branża spożywcza

Karty żywieniowe

Karty, których przeznaczeniem jest dofinansowanie posiłków pracownikom przez ich pracodawcę, są zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do kwoty 190 złotych miesięcznie na jedną zatrudnioną osobę.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zawierają przepisy ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe („Rozporządzenie”).

Z przepisów jednoznacznie wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia „podstawy wymiary składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 złotych”. W praktyce oznacza to, że pracodawca, który zatrudnia 100 pracowników i zdecyduje się dofinansować im posiłki, dzięki omawianemu zwolnieniu może oszczędzić nawet 45 000 złotych w skali roku. Zwolnienie dofinansowania posiłków ze składki ZUS to także oszczędność dla samych pracowników.

 

– Zwolnienie dotyczy sytuacji, kiedy pracodawca na własny koszt udostępnia posiłki pracownikom – bez względu na formę tego udostępnienia. Przedsiębiorca może zatem prowadzić stołówkę pracowniczą lub wręczyć pracownikom karty lunchowe i w ten sposób zapewnić im dofinansowanie do posiłków – mówi Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

 

Według badań niezależnego Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonych na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services w 2013 roku, aż 27% dużych firm w większych miastach w Polsce dofinansowuje posiłki swoim pracownikom. W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba firm, które wybierają nowoczesne karty żywieniowe i lunchowe, którymi można płacić w punktach gastronomicznych takich jak restauracje, bary, kawiarnie czy stołówki pracownicze. Na rynku funkcjonują karty, takie jak Sodexo Lunch Pass, które poza wspomnianym zwolnieniem ze składki ZUS, gwarantują pracownikom rabaty do 50% oraz oferty specjalne w największym w Polsce programie rabatowym w restauracjach, obejmującym prawie 1 000 lokali. Warto zaznaczyć, że zakup takich kart to dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu.

 

Karty żywieniowe to także doskonałe rozwiązanie motywacyjne, które wpływa na wzrost efektywności i wydajności pracy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) właściwe odżywianie może zwiększyć wydajność pracowników aż o 20 procent, a taki właśnie cel przyświeca finansowaniu posiłków przez pracodawców. Firmy dbają o zdrowie swoich pracowników, a jednocześnie zależy im na wdrażaniu rozwiązań pozytywnie wpływających na efektywność biznesu. Dlatego wybierają takie świadczenia, które z jednej strony pozwalają optymalizować koszty, a z drugiej stanowią konkretną wartość dla pracowników.