Baza Firm Spożywczych


OSM SUSZ

Dane adresowe:

Ulica i Nr: ul. Wybickiego 1
Kod Pocztowy: 14-240
Miasto: Susz
Województwo: Warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe:

Tel: 0-55 2786-016; 0-55 2786-302
Email: sekretariat@osmsusz.pl
Strona www: www.osmsusz.pl

Opis Firmy:

Zakład Mleczarski w Suszu jest zakładem z tradycjami, jego historia sięga bowiem już 1894 r. W 1946 r.ponownie uruchomiono produkcję mleka, przerwaną przez wojenną zawieruchę, a w kwietniu 1947 r. Komitet Założycielski powołał Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Suszu. W latach 50-tych i 60-tych XX w. kształtowała się nowoczesna i skuteczna służba doradcza, wzrastał skup mleka, a urządzenia mleczarskie sukcesywnie wymieniano na nowe, bardziej wydajne. Kierujący w tym okresie Spółdzielnią Antoni Stefański i Władysław Roszak aktywizowali w latach 70 – tych produkcję dobrego, zdrowego mleka, poprzez rozwinięcie działalności doradczej i zaopatrzeniowej w całym powiecie.

Przeprowadzony w drugiej połowie lat 70 – tych podział administracyjny spowodował utratę części zakładów mleczarskich w rejonie województwa olsztyńskiego. Zmiany administracyjne nie przeszkodziły jednak Spółdzielni w Suszu stać się wiodącym zakładem w województwie elbląskim. W 1976 r. nastąpiło przekształcenie Spółdzielni w Zakład Mleczarski, który wszedł w skład Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Elblągu i przez wiele lat zdobywał I miejsca, nagrody i wyróżnienia resortowe. Nadzwyczajne Terenowe Zebranie Przedstawicieli w dniu 6.11.1980 r. podjęło uchwałę o powołaniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Suszu jako odrębnej jednostki organizacyjnej. OSM Susz została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Elblągu w dniu 30.12.1980 r.

W 1994 r. OSM obchodziła 100 – lecie istnienia Zakładu w Suszu,a w 1997 r. przekroczono produkcję 1000 ton sera Salami. W 1998 r. Spółdzielnia zajęła III miejsce w rankingu najlepszych spółdzielni mleczarskich w kraju.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Suszu istnieje już ponad 100 lat i przetrwała wiele zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, jakie dokonały się na przestrzeni lat. Dzieło wieloletniego Prezesa Spółdzielni, Antoniego Stefańskiego - członka Rady CZSML w Warszawie, odznaczonego m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, kontynuuje obecny Prezes Zarządu – mgr inż. Kazimierz Małecki. Wprowadził on Zakład na trudną, ale owocną drogę przemian niezbędnych w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Starając się jak najlepiej spełnić te założenia zmodernizowaliśmy i unowocześniliśmy linię produkcyjną, zakupiliśmy nowe urządzenia i samochody dostawcze, wprowadziliśmy atrakcyjniejsze etykiety i opakowania naszych produktów, a także wdrożyliśmy system kontroli HACCP – wszystko po to, ażeby produkować bezpieczną żywność. Nasze starania zostały zwieńczone przyznaniem OSM z dniem 1 października 2006 r. kategorii A. Potwierdziło to wysoką jakość naszych produktów i fakt, że OSM Susz spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej, a także otworzyło przed Nami europejskie rynki zbytu.

Obecnie naszym celem jest przede wszystkim utrzymanie się na rynku w niewątpliwie trudnych czasach, jakie nastały dla małych Spółdzielni. Staramy się zachować swoją pozycję na rynku głównie poprzez jakość produkowanych wyrobów. W rejonie Polski północnej jesteśmy jedną z niewielu samodzielnych Spółdzielni, która oparła się zakusom wielkich potentatów na rynku produkcji mleczarskiej. Sukcesywnie zwiększamy cenę skupu mleka naszym dostawcom, aby zapobiec ich przechodzeniu do dużych Spółdzielni. Bezustannie inwestujemy w usprawnienie i unowocześnienie linii produkcyjnych i procesu technologicznego. Poza tym staramy się wyjść z naszymi produktami poza granice Polski, głównie na rynki krajów europejskich. Wszystko to wymaga olbrzymich nakładów finansowych, ale także zaangażowania i pracy całej załogi.

Informacje:

  

Szukaj w katalogu firm

Porady - branża spożywcza