Baza Firm Spożywczych


SHtraining

Dane adresowe:

Ulica i Nr: Raduńska 5
Kod Pocztowy: 03-589
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Dane kontaktowe:

Tel: 501686866
Email: shtraining@o2.pl
Strona www: www.shtraining.pl

Opis Firmy: Symulacja biznesowa Food & Beverage Professional
Symulacja biznesowa Food & Beverage Professional symuluje zarządzanie placówka gastronomiczną oraz pozwala opracować strategię działania firmy-przedsiębiorstwa prowadzącego usługi gastronomiczne, skoncentrowaną na podwyższaniu wyniku finansowego.
Dzięki tej symulacji uczestnicy mają szansę poznania ekonomicznych aspektów zarządzania placówką gastronomiczną oraz wypracowania praktycznych rozwiązań prowadzących do wzrostu rentowności prowadzonej działalności.

Podczas symulacji uczestnicy poznają najważniejsze obszary generujące dochody placówki gastronomicznej, źródła dochodu uwzględniając obroty wynikające z gastronomii, podobnie jak czynnik organizacyjny i finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego. W formie „Profit Cents” zostają przedstawione w symulacji dochody i przyporządkowane bezpośrednie koszty. W ten sposób wprowadza się je także do rachunku pokrycia kosztów działającej placówki gastronomicznej. W celu oceny rentowności prowadzonej placówki gastronomicznej tworzy się rachunek zysków i strat oraz bilans. Dzięki prezentacji na planszy wzrostu wartości usługi (doliczenie kosztów osobowych, kosztów surowców, itp.) możliwa jest właściwa wizualizacja tego procesu, a przez to - pełniejsze zrozumienie działań w nim zawartych. Podczas trwania symulacji uczestnicy wyliczają odpowiednie wskaźniki rentowności placówki gastronomicznej np. zwrot z obrotu w % i zwrot z kapitału własnego w %, pozyskując w ten sposób przejrzysty obraz kondycji finansowej.

Uczestnicy doświadczają na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym z perspektywy zarządzania i rentowności, a przez to zdobędą nowy punkt widzenia na podejmowane decyzje i bieżące działania w firmie oraz identyfikację z celami biznesowymi.

Dzięki symulacji...
uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy zarządzania placówką gastronomiczną, wzmacnia się myślenie przedsiębiorcze u pracowników, kształtowana jest postawa zorientowana na klienta, wzmacnia się komunikacja pionowa w firmie: manager – pracownik, zostają zdefiniowane konkretne propozycje poprawy rentowności placówki gastronomicznej, uczestnicy angażują się w działalność firmy, a przez to są zmotywowani do wdrażania nowych rozwiązań w praktyce.

Grupa docelowa:
Kadra zarządzająca placówkami gastronomicznymi
Pracownicy placówek gastronomicznych
Praktykanci
Studenci gastronomii, hotelarstwa, turystyki i innych pokrewnych kierunków
Przyszli przedsiębiorcy branży gastronomicznej i hotelarskiej

shtraining@o2.pl
Informacje:

  

Szukaj w katalogu firm

Porady - branża spożywcza