Baza Firm Spożywczych


Demand Solutions

Dane adresowe:

Kod Pocztowy: 00-000
Miasto: Polska
Województwo: -
Dane kontaktowe:

Tel: +3630 3118002
Email: ichrobot@demandsolutions.com
Strona www: www.demand-solutions.eu/Polish/Demand-Solutions-Polska.html

Opis Firmy: Demand Solutions oferuje pełny pakiet programów do zarządzania Łańcuchem Dostaw (Supply Chain)- Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego, optymalizacja zapasów, S&OP, program do prognozowania sprzedaży i zarządzania popytem, APS - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie, planowanie w handlu detalicznym. Dzieki zastosowaniu naszych oprogramowań, w bardzo krótkim czasie efektywność działania firmy znacznie się poprawia poprzez obniżenie poziomu zapasów, przyspieszenie rotacji zapasów, optymalizacje i wdrożenie procesów Łańcucha Dostaw, zwiększenie dokładności planowania popytu i osiągnicie większego stopnia obsługi klienta. Nasze programy są w przystępnych cenach, łatwe i szybkie do wdrożenia, łatwe w obsłudze i gwarantują szybki ROI.

Demand Solutions Forecast Management

• Prognozowanie na poziomie produktu, klienta, kraju, sieci sprzedaży itd.
• Dane dostępne do przeglądania i korekcji w sztukach, cenach, kosztach, zyskach (margin) itd.
• Adaptacja wiadomości rynkowych, danych o promocjach
• Agregowane dane służące do podejmowania szybkich decyzji i do korekcji globalnych danych
• Dzięki stosowaniu analiz ABC/XYZ koncentrowanie się na najistotniejszych produktach, grupach
• Rozpoznanie i pracowanie na najważnieszych danych dzięki stosowaniu filtrów wyszukiwania i alarmów ustawionych na podstawie ustalonych KPI
• Efektywne stosowanie krzywych sprzedaży przy wprowadzaniu na rynek nowych prduktów
• Mierzenie FCA w celu rozpoznania obszarów do poprawy
• Ustalenie poziomu bezpiecznych zapasów na podstawie oczekiwań klientów używając ”Service Level Optimizer „


Demand Solutions Requirements Planning

• Tworzenie harmonogromów popytu dla każdego produktu, budując zoptymalizowane zapasy w całym Łańcuchu dostaw
• Przygotowywanie wewnetrznych zleceń produkcyjnych i zleceń zamówień dla zewnętrznych dostawców
• Przewidywanie i korygowanie zaburzeń w poziomie zapasów, z dowolną częstościwością (codziennie, tygodnowo, miesięcznie)
• Osiągnięcie przejrzystości Łańcucha dostaw i widoczności zapasów magazynowych
• Tworzenie różnorodnych scenariuszy planowania („cobybyłogdyby”)
• Koncentracja tylko na artykułach wymagających korekcji, używając „Action Messages”
• Zwiększenie poziomu satysfakcji klienta poprzez maksymalizowanie wysiłków i zapewnianie zasobów dla obszarów działalności firmy gdzie jest to jak najbardziej wymagane.

Demand Solutions S&OP

• Przegląd danych firmy z 6 głównych obszarów firmy: zamówienia, sprzedaż, produkcja, zapasy, zaległości (backlog), shipments
• Tworzenie specyficznych raportów, przeglądów danych dopasowanych do potrzeb firmy
• Zarządzanie krytycznymi zasobami: np: moce produkcyjne, zasoby ludzkie, przepływ gotówki (cash flow)
• Wykazanie wyjątków i skumulowanych odchyłów – podstawa dla decyzji menedżmentu.
• Tworzenie scenariuszy „cobybyłogdyby” i przechowywanie ich do późniejszych analiz.
• Monitorowanie KPI, analizy luk (gap analysis),optymalizacja planów biznesowych
• Zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów zanim wystąpiłyby w firmie
• Zarządzanie biznesem proaktywnie, zapobiegawczo.

Centrum wiedzy:
http://www.demandsolutions.com/sop-knowledge-center/default.asp
Informacje:

  

Szukaj w katalogu firm

Porady - branża spożywcza