Technologie - Przemysł Rybny

Marikultura - hodowla organizmów morskich (ryb, mięczaków, stawonogów, glonów i in.) w celach konsumpcyjnych i gospodarczych, ale również wykorzystywana w celach rozmnażania innych, rzadkich gatunków morskich stworzeń, forma akwakultury.

Hodowla prowadzona jest w wodzie morskiej. Termin obejmuje również wiedzę teoretyczną i badania z tej dziedziny.

Hodowle takie najbardziej rozwinięte są w następujących krajach:
  • Japonia
  • Chiny
  • Francja
  • Malezja
  • Indonezja
  • Norwegia
  • Szwecja


  • Artykuły o podobnej tematyce: