Słownik pojęć - Przemysł Rybny, Produkcja, Handel

Rybactwo - gospodarka rybacka

Zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody.

Pojęcie to obejmuje:
1. rybołówstwo
 • w wodach morskich
  • połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,
  • połowy skorupiaków i mięczaków morskich,
  • wielorybnictwo,
  • połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,
  • działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem,
  • pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,
 • w wodach śródlądowych - Rybactwo śródlądowe
  • połowy ryb w wodach śródlądowych,
  • połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,
  • połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
  • pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
2. zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych (ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt),

 

3. chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych.