Rolnictwo, Uprawa, Owoce, Warzywa, Przetwórstwo

rosliny uprawa - środki ochrony

Uprawa roślin nie jest sprawą prostą. Niezależnie, czy zajmujesz się tym jedynie hobbystycznie, czy też zawodowo, z pewnością miałeś nieraz do czynienia z różnego rodzaju szkodnikami. Każdy rolnik i ogrodnik stosuje środki ochrony roślin, bo bez nich nie ma szans ani na udane plony, ani na piękne kwiaty. Z naszego artykułu dowiesz się, jak kupować środki ochrony roślin, by ani im, ani sobie nie zaszkodzić.

 

Gdzie kupować środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin (dostępne tutaj) to substancje zwalczające grzyby, insekty oraz inne rośliny konkurujące z naszymi uprawami. Są to zatem właściwie bez wyjątku produkty trujące dla wybranych organizmów żywych, a przez to mogą być także szkodliwe dla roślin pożytecznych, zwierząt i ludzi. Z tego powodu do ich stosowania należy podchodzić ostrożnie i kupować je jedynie z pewnych źródeł. Sklep, który prowadzi sprzedaż preparatów owado-, grzybo- i chwastobójczych musi posiadać odpowiednie zezwolenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (w skrócie WIORiN).

Takie zezwolenia wydawane są zarówno dla sklepów stacjonarnych, jak i internetowych (np. w sklepie wPolu.pl), dlatego nie trzeba się obawiać zakupów w internecie. Aby je otrzymać, sklep musi przejść odpowiednią kontrolę i regularnie się jej poddawać. Gdy kupujesz środki ochrony roślin w sklepie posiadającym zezwolenie, jego pracownik jest obowiązany wydać Ci dowód zakupu w postaci paragony lub faktury VAT, na którym musi widnieć nazwa danego produktu.

Etykiety i zabezpieczenia na preparatach

Podobnie jak sklepy, tak i same środki ochrony roślin muszą być atestowane, co oznacza, że posiadają niezbędne zezwolenia, które stanowią potwierdzenie, że zostały zarejestrowane do stosowania na terenie Polski. Informacja o takich zezwoleniach znajduje się na etykiecie produktu – jest to numer zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oraz dane firmy, na którą to zezwolenie zostało wydane. Lista wszystkich zarejestrowanych insektycydów, fungicydów i herbicydów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kupując produkt zwróć uwagę, czy etykieta jest w języku polskim oraz czy jest trwale przytwierdzona do opakowania. Opakowanie w jakim znajduje się preparat musi być oryginalne i nieuszkodzone. Musi się na nim znaleźć numer serii produktu oraz data produkcji preparatu. Dodatkowo opakowanie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a także przed fałszerzami. Każda firma posiada własne zabezpieczenia.

Informacje na produkcie ochrony roślin

Zawsze należy kupować preparaty ochrony roślin, przeznaczone dla odpowiednich szkodników i odpowiednich upraw. Koniecznie należy je stosować zgodnie z instrukcjami, jakie muszą znajdować się na opakowaniu produktu. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na podane informacje dotyczące okresów prewencji, karencji, oraz klasy toksyczności danego środka.

Okres prewencji to minimalny czas, jaki musi upłynąć od zastosowania środka, do momentu, gdy styczność z rośliną będzie bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Okres karencji oznacza minimalny czas jaki musi upłynąć, by można było rozpocząć zbiory plonów z roślin poddanych zabiegom ochronnym przy użyciu danego środka. Klasa toksyczności natomiast określa jak bardzo szkodliwy jest dany środek ochrony roślin dla ludzi i zwierząt, w tym owadów i organizmów wodnych. Z uwagi na toksyczność szczególnie zalecane są preparaty biologiczne, które w większości nie są toksyczne i mają zerowe okresy prewencji i karencji.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.) Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj porady wPolu.pl