Rolnictwo, Uprawa, Owoce, Warzywa, Przetwórstwo

kukurydza

Kukurydza jest rośliną uprawną, która na dobre zadomowiła się w Polsce. Z roku na rok rolnicy właśnie tą rośliną obsiewają coraz więcej hektarów. Jest ona uprawiana na wiele różnych celów: pastewne, spożywcze, jako surowiec przemysłowy, a nawet energetyczny.

 

Ponadto zmienność warunków glebowych i klimatycznych, roślina następcza, która może determinować termin zbioru wpływają na odmianę kukurydzy, którą rolnik wybierze do siewu na swoich polach.

Przeznaczenie kukurydzy:

Podstawowym parametrem, według którego dzieli się odmiany kukurydzy jest przeznaczenie roślin na kiszonkę czy na ziarno.

Kukurydza na kiszonkę

Dokonując odpowiedniego doboru odmiany na kiszonkę powinniśmy zwrócić uwagę na dużą zawartość suchej masy którą, możemy uzyskać z hektara, nie zapominając o dużym udziale ziarna w masie kiszonki, które zapewnia odpowiednią wartość energetyczną paszy. Odmiana powinna posiadać ziarno typu flint lub flint/dent oraz wysoką zawartość strawności części zielonych rośliny.

Sprawdź pod adresem: www.superplony.pl/pl/c/Kukurydza-na-kiszonke/69

Kukurydza na ziarno

W przypadku dokonania wyboru odmiany przeznaczonej na ziarno pod uwagę bierzemy liczbę FAO, która pozwala określić nam plonotwórczość danej odmiany oraz termin jej dojrzewania. Właściwy wybór typu kukurydzy flint czy dent pozwoli określić jak kukurydza poradzi sobie w panujących warunkach podczas siewu oraz w jakim tempie będzie oddawać wodę. Kukurydza typu flint poprzez swoją budowę szybciej oddaję wodę w początkowej fazie dojrzewania ( do 30% wilgotności ), natomiast ziarno kukurydzy typu dent szybciej oddaje wodę po przekroczeniu granicy 30 % wilgotności ziarna.

Dokonując odpowiedniego wyboru warto zwrócić jeszcze uwagę na zdrowotność odmiany, podatność na wyleganie oraz inne specjalne cechy, które ograniczają wpływ niekorzystnych warunków na rozwój i plonowanie kukurydzy.

Sprawdź pod adresem: www.superplony.pl/pl/c/Kukurydza-na-ziarno/68

Wczesność dojrzewanie i plonowanie

Wczesność dojrzewania kukurydzy jest określona poprzez liczbę FAO.

Dla terenu Polski FAO klasyfikuję się następująco:

  • FAO< 200 – odmiany bardzo wczesne
  • FAO 210-220 – odmiany wczesne
  • FAO 230-240 – odmiany średnio wczesne
  • FAO 250-280 – odmiany średnio późne
  • FAO > 290 – odmiany późne

Rolnik podejmując decyzję o wyborze wczesności odmiany powinien po pierwsze zorientować się jakie FAO kukurydzy jest preferowane w rejonie, w którym będzie wysiewał kukurydzę to znaczy jak długi okres wegetacyjny w jego rejonie panuję, aby bez problemu kukurydza zdążyła dojrzeć. Po drugie zastanowić się czy kukurydza przeznaczona na ziarno będzie suszona we własnym gospodarstwie, czy sprzedawana na mokry. Może w ten sposób ograniczyć koszty poniesione na wysuszenie ziarna kukurydzy. Po trzecie powinien mieć na względzie czy po uprawie kukurydzy będzie planował wysiew roślin ozimych, czy roślin jarych. W przypadku siewu zbóż ozimych po kukurydzy preferuję się wysiew odmian kukurydzy wczesnych i średnio wczesnych, po których w lekko opóźnionym terminie jest szansa na wysiew rośliny następczej, która zdąży rozwinąć się jeszcze jesienią i nie będzie zbyt mocno narażona na znaczne spadki plonowania.

FAO — określając długość sezonu wegetacyjnego — ma realny wpływ na uzyskiwane plony ziarna i kiszonki. Im wyższa wartość FAO tym roślina potrzebuję dłuższego okresu wegetacyjnego, aby dojrzeć, co w konsekwencji powoduję, że ma więcej czasu, aby wytworzyć większy plon. Rolnicy posiadający bardzo dobre gleby o wysokich zasobnościach w składniki pokarmowe mieszkając na terenach z długim okresem wegetacyjnym, mogą pokusić się o wysiew odmian kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej o większym FAO co zdecydowanie przełoży się na uzyskiwane plony.

Mając na uwadze również okresy, kiedy w Polsce panują okresy suszy i opadów deszczu preferuję się, żeby na glebach słabszych wysiewać odmiany z większym FAO w zależności od regionu kraju ponieważ, kwitną one w późniejszym czasie od odmian wczesnych i opady deszczu przypadające na połowę/koniec lipca są w stanie uzupełnić niedobory wody które, mogą spowodować reakcję stresu u roślin i nie pozwolić na prawidłowe przeprowadzenie tego procesu.

 

 

Parametry ziarna

Kukurydza posiada ziarno typu flint i dent. Oba typy ziaren są preferowane na inne cele, na które może być przeznaczona kukurydza.

Ziarno typu flint posiada dwie warstwy: szklistą i mączystą. Jest to ziarno bardziej kuliste i ma grubą warstwę bielma szklistego. Jest przeznaczone do produkcji kasz i mąki. Jest preferowane do karmienia bydła paszami treściwymi ponieważ, cała skrobia nie jest trawiona w żwaczu, ale także w jelitach co zapobiega m.in. kwasicy, ale jest także w stanie zwiększyć ilość mleka.

Ziarno typu dent (koński ząb) jest ziarnem płaskim i w jego budowie dominuję bielmo mączyste. Ziarno tego typu jest często przeznaczane do produkcji skrobi, alkoholu, a rośliny do produkcji kiszonki dla bydła lub biogazu.