Rolnictwo, Uprawa, Owoce, Warzywa, Przetwórstwo

marchew uprawa

Marchew jest bardzo popularnym warzywem uprawnym w Polsce. Uprawa marchwi obejmuje powierzchnię wynoszącą około siedemnaście tysięcy hektarów. Nasz kraj zaliczany jest do czołowych producentów tego warzywa w Unii Europejskiej. Opłacalność produkcji marchwi jest zmienna i uzależniona od wielu czynników, min. kosztów zabiegów agrotechnicznych, wielkości i jakości zbiorów oraz aktualnych cen skupu. Z jakimi wyzwaniami i zagrożeniami muszą mierzyć się producenci warzyw korzeniowych?

 

Największym wyzwaniem stawianym przed producentami marchwi jest uzyskanie warzyw wysokiej jakości. Jednak, ze względu na zmiany klimatyczne oraz kurczący się wachlarz dostępnych na rynku środków ochrony roślin, nie należy to do zadań łatwych. Producenci spotykają się z brakami magazynowymi oraz wysokimi cenami preparatów. Dodatkowo, większość będących w obrocie substancji czynnych wykazuje optymalne działanie w temperaturze jedynie do 20˚C.

Zmiany klimatyczne, a zagrożenia w uprawie marchwi

Postępujące zmiany klimatyczne prowadzą do dużych wahań temperatury i opadów, co negatywnie przekłada się na wielkość i jakość uzyskanych plonów. Okresowe niedobory wody stają się coraz większym problemem w uprawie marchwi. To z kolei wymaga poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu niwelowanie niekorzystnych warunków.

Łagodne zimy i ciepłe wiosny sprzyjają groźnym szkodnikom

Łagodne zimy i ciepłe wiosny ograniczają śmiertelność szkodników oraz stwarzają idealne warunki do ich rozwoju. Owady, takie jak połyśnica marchwianka, wraz ze wzrostem temperatury zwiększają swój metabolizm i robią się bardziej żarłoczne. Jedna larwa pierwszego pokolenia tej muchówki jest w stanie zniszczyć nawet dziesięć młodych roślin. Szkody wyrządzone przez tego agrofaga mogą sięgać nawet osiemdziesiąt procent plonu.

 

Benevia - marchew

 

Połyśnicę marchwiankę należy zwalczać natychmiast po zaobserwowaniu:

  • dwóch muchówek dla pokolenia wiosennego
  • jednej muchówki dla pokolenia letniego

odłowionych w ciągu kolejnych 3 dni.

 

Zwalczanie szkodników w uprawie marchwi

Zgodnie z projektem Europejskiego Zielonego Ładu w obrocie i użyciu na terenie UE pozostaną jedynie te substancje czynne, które odznaczają się dużym bezpieczeństwem dla człowieka i środowiska naturalnego, jak również są skuteczne w zwalczaniu szkodników. Do takich substancji zalicza się cyjanotraniliprol znany pod nazwą handlową Cyazypyr®, obecny w preparacie Benevia®.

Więcej informacji na informacji temat preparatu Benevia® znajdziesz tutaj:

Insektycyd Benevia®