Rolnictwo, Uprawa, Owoce, Warzywa, Przetwórstwo

Stosowanie oprysków w dzisiejszych uprawach jest już praktycznie nie do uniknięcia. Ilość szkodliwych grzybów, owadów, chwastów i wielu innych jest tak wielka, że bez odpowiedniej dawki pestycydów i herbicydów wydajne rolnictwo nie może funkcjonować. Do wykonania oprysku potrzebne są trzy rzeczy. Pierwsze dwie to wiedza i dobór odpowiedniego preparatu. Trzecią są natomiast odpowiednio skonstruowane dysze do opryskiwaczy, które mogą się w dużej mierze przekładać na jakość wykonywanych prac polowych.

 

W jaki sposób dobierać rozpylacze, by były jak najbardziej skuteczne?

Najważniejsze typy rozpylaczy rolniczych

Aby odpowiedzieć na bardziej konkretne pytania dotyczące tego, jaki rozpylacz wybrać, należy w pierwszej kolejności przybliżyć nieco obecnie dostępne konstrukcje. Najbardziej rozpowszechnione są rozpylacze zwykłe i uniwersalne.

Rozpylacze pierwszego rodzaju charakteryzują się stosunkowo niewielką, ale różnorodną wielkością rozpylanych kropel. Najczęściej poleca się ich użycie przy ciśnieniu mieszczącym się w granicach 2 – 4 barów. Rozpylacz uniwersalne z kolei wytwarzają krople większe, ale również od dość dużym zróżnicowaniu. Ich dużą zaletą jest możliwość użycia przy znacznie niższym ciśnieniu.

W specyficznych warunkach wykorzystywane są również dysze niskoznoszeniowe (antyznoszeniowe, antydryfowe), które charakteryzują się dużą wielkością wytwarzanych kropel i stosunkowo jednorodnym ich rozmiarem. Rozpylacze tego rodzaju mogą pracować przy podobnym ciśnieniu jak opisane wcześniej rozpylacz zwykłe. Krople preparatu do oprysków są największe w przypadku rozpylaczy eżektorowych.

Ich zaletą jest intensywne mieszanie rozpylanej cieczy z powietrzem, dzięki czemu rozpadają się one w kontakcie z roślinami i dość skuteczni je pokrywają. Wszystkie opisane dysze dzielą się również na jedno i dwustrumieniowe. Rozpylacze dwystrumieniowe zapewniają nieco bardziej równomierne pokrycie.

Wśród rozpylaczy antyznoszeniowych szczególnie warte polecenia są dysze do RSM TeeJet. Konstrukcja tych rozpylaczy pozwala na uzyskanie jednorodnych strumieni, o optymalnych wielkościach kropel. W powszechnej opinii rolników i specjalistów rozpylacze RSM TeeJet gwarantują bardzo dużą równomierność oprysku niezależnie od warunków.

Jak dobrać rozpylacz do stosowanych środków?

Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie o to, gdzie dokładnie ma dotrzeć stosowany środek. Czy jego krople powinny znaleźć się w glebie? A może muszą pokryć dokładnie całą roślinę? Czasem wystarczy również pokrycie niezbyt dokładne, ponieważ związki czynne z preparatu i tak zostaną wchłonięte przez opryskiwane rośliny. Kiedy już znamy odpowiedzi na te pytania, możemy znaleźć rozpylacz odpowiedni do naszych potrzeb.

W przypadku środków, które dostać powinny się do gleby (a ze względu na możliwość poparzenia nie powinny pozostać na roślinach), jak na przykład doglebowe fungicydy, czy roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), zalecane są rozpylacze do opryskiwaczy wytwarzające grube, oraz bardzo grube krople. Jeżeli jednak środek powinien dokładnie pokryć całą roślinę, najlepsze będą takie, które wytwarzają krople jak najmniejsze (dysze zwykłe). W przypadku środków aktywnych dobór rozpylacza nie ma większego znaczenia i powinien być uzależniony przede wszystkim od warunków pogodowych.

Jak dopasować rozpylacz do warunków pogodowych?

Warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na możliwość prowadzenia prac polowych, w tym również wykonywania oprysków. Szczególnie duże znaczenie ma siła wiatru. Rozpylacze wytwarzające krople w małych i średnich rozmiarach (zwykłe i uniwersalne) powinny być stosowane przy bezwietrznej pogodzie. Wiatr może w tym przypadku znosić preparat, który pokryje rośliny w niewielkim tylko stopniu.

Przy silniejszym wietrze używa się natomiast często dyszy antyznoszeniowych, które wytwarzają grube i ciężkie krople, które są w niewielkim tylko stopniu podatne na działanie wiatru. Ich wadą jest z kolei znacznie gorsze pokrycie, więc nie nadają się one do każdego rodzaju oprysków. Rozwiązaniem są dysze eżektorowe, które wytwarzają duże, ale dobrze napowietrzone i rozpryskujące się na roślinach krople. Charakteryzują się dobrym pokryciem i małym znoszeniem.

AGRO-TECH JUNOSZYN SP. Z O. O.
Junoszyn 1, 64-130 Rydzyna
tel: 735 983 686
https://agrotech-junoszyn.pl/