Rolnictwo, Uprawa, Owoce, Warzywa, Przetwórstwo

Środki ochrony roślin to nie jest nowy wynalazek. Pierwsze substancje aktywne, regulatory wzrostu - MCPA i 2,4-D, pojawiły się już w pierwszej połowie XX wieku. Jak powstaje nowoczesny środek ochrony roślin? Zdradzamy tajemnice producentów.

 

1. Najpierw pomysł

Zasada jest dość prosta. O tym, nad czym pracują naukowcy decyduje stały monitoring upraw oraz dynamicznie zmieniającej się populacji chwastów i szkodników. Sprawdza się również na co uodparniają się organizmy mogące w negatywny sposób oddziaływać na plantację.

2. Badania nad aktywnością biologiczną

Jednym z pierwszych etapów powstawania nowych środków ochrony roślin są tzw. badania skriningowe, które często prowadzone są w szklarniach, na wybranych roślinach testowych lub na specjalnych poletkach doświadczalnych, inaczej nazywanymi ogrodami testowymi. W badaniach uwzględnia się działanie na chwasty, szkodniki oraz rośliny chronione wielu tysięcy nowych syntez chemicznych, co pozwala na odkrycie nowych substancji aktywnych o różnym mechanizmie działania. Inną metodą określania aktywności np. herbicydów jest technika genomowa, która wskazuje nowe miejsca ich działania. Metoda ta pozwala odpowiedzieć naukowcom na pytanie, na który gen działa substancja aktywna, eliminująca roślinę konkurencyjną.

3. Ustalenie optymalnej dawki preparatów

Optymalizacja dawek preparatów jest niezwykle ważna, gdyż zbyt mała ich ilość może niewystarczająco oddziaływać na rośliny i szkodniki, natomiast zbyt wysoka może doprowadzić do poparzeń roślin chronionych. Często zdarza się, że niektórzy producenci słabszych jakościowo preparatów specjalnie zawyżają na etykietach minimalne i maksymalne dawki. Wszystko po to, aby rolnik zobaczył efekt. Na szczęście jednak w Europie popularna staje się redukcja dawek środków ochrony roślin. Nowoczesne oraz rzetelne firmy, takie jak Cheminova, swoje zalecenia dostosowują do zasad integrowanej produkcji, która z ekonomicznego punktu widzenia jest korzystniejsza dla rolników i znacznie bezpieczniejsza dla środowiska naturalnego. Sprawdź jak dobrać środek ochrony roślin >>

4. Rejestracja środka ochrony roślin

Uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu nie jest rzeczą łatwą. Na początku firma zamierzająca wprowadzić do obrotu środek ochrony roślin musi złożyć wniosek o wydanie takiego zezwolenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do takiego wniosku musi być dołączona pełna dokumentacja zawierająca m. in. wymogi dotyczące danych dla substancji czynnej, sejfnera i synergetyku, wymogi dotyczące danych dla środka ochrony roślin, projekt etykiety, przyczyny, dla których przedłożone sprawozdania z testów i badań są niezbędne do wydania pierwszego zezwolenia lub zmian warunków zezwolenia, skrócona dokumentacja dla każdego punktu określającego wymogi dotyczące danych dla substancji czynnej, sejfnera i synergetyku, skrócona dokumentacja dla każdego punktu określającego wymogi dotyczące danych dla środka ochrony roślin oraz uzasadnienie działań podjętych w celu uniknięcia testów na zwierzętach, powielania testów i badań na kręgowcach.

 

Jak widać droga od pomysłu na nowy środek ochrony roślin do jego powstania i rejestracji jest bardzo długa i może trwać latami. Ale dzisiaj efektywnie zarządzanej uprawie trudno jest się bez niego obyć.