Rolnictwo, Uprawa, Owoce, Warzywa, Przetwórstwo

Pomidory

Od ponad 90 lat Furmano’s produkuje smaczne, zdrowe i pożywne wyroby z pomidorów, fasoli i innych warzyw. W 1921 roku Furmano’s zaczął od 360 słoików z pomidorami, sprzedając je do kilku miejscowych kupców. Obecnie firma dostarcza 1,200 różnorodnych produktów do ponad 750 odbiorców. Ze wzgledu na złożoność produkowanych produktów, Furmano’s miał kilka unikalnych wyzwań związanych z prognozowaniem popytu na swoje produkty. Do kwietnia 2009 roku, firma używała oprogramowanie do prognozowania, które było zbyt skomplikowane, niewydajne i niedokładne.

"To było złe planowanie z naszej strony", opowiada Alisa Shrawder, koordynator planowania popytu. "Nie mieliśmy jasnej wizji, jak chcemy wdrożyć system prognozowania. Oprogramowanie które wybraliśmy było bardzo dobre, ale było za bardzo uzależnione od naszych przedstawiceli sprzedaży, którzy byli odpowiedzialni za wprowadzanie danych do systemu. Jeżeli chodzi o przedstawicieli sprzedaży, mieli oni inne priorytety i uczenie się technologii była bardzo trudne "

Pierwotnym zamiarem Furmano’s było eksportowanie prognóz sprzedaży do zaawansowanego system planowania, który przekazywałby informacje do zaawansowanego systemu planowania i harmonogramowania (APS), a następnie do systemu ERP do realizacji. Ale tak naprawdę firma nigdy nie wprowadziła prognozowania, zanim nie wdrożyła oprogramowania Solutions Demand Forecast Management.

"Nigdy nie osiągneliśmy prognozy popytu, którą uważaliśmyby za wiarygodną", wyjaśnia pani Shrawder. "Ponieważ nasz stary system prognozowania był tak złożony i zależny od wielu poziomów, nie mogliśmy osiągnąć zadawalających nas rezultatów. Próbowaliśmy i próbowaliśmy, dostarczaliśmy informacje z naszego systemu planowania popytu, ale mieliśmy problemy z tym – dane nie miały sensu, więc nigdy tak naprawdę nie wprowadziliśmy formalnej prognozy popytu".  Po wdrożeniu Demand Solutions Forecast Management, Alisa Shrawder sama jest w stanie skutecznie zarządzać prognozowaniem i to w znacznie krótszym czasie.

"Nasz poprzedni system prognozowania zabierał mi około dwóch tygodni z mojego czasu pracy, każdego miesiąca. Po wdrożeniu oprogramowania Forecast Management, rzeczywisty czas spędzony na prognozowaniu popytu wynosi około dwóch dni, "stwierdza pani Shrawder. Nie tylko skrócił się czas tworzenia prognozy popytu, ale także zajmuje mniej czasu na zarządzanie nim. Pani Shrawder udało się usprawnić proces prognozowania, eliminując wiele etapów, które musiały być wykonywane ręcznie w poprzednim systemie prognozowania.

Od chwili wprowadzenia systemu firmy Demand Solutions Forecast Management dwa lata temu, Furmano’s  osiągnął większą dokładność prognozowania  we wszystkich trzech głównych kategoriach planowania. Dokładność prognozy wzrosła o 12 procent w skali ogólnej. "Nasza dokładność cały czas się podnosi, obecnie osiągamy 87 procent dokładności prognozy", stwierdza pani Shrawder.

Wychodząc naprzód popytu, Furmano’s  wprowadza nowe kategorie produktów, takie jak organiczne, o niskiej zawartości sodu, naturalne produkty oraz nowe wersje opakowań. Rozszerzenie gamy produktów wpływa na zwiększenie złożoności planowania i prognozowania, ale pani Shrawder jest przekonany, że oprogramowanie Demand Solutions Forecast Management  spora się z tymi nowymi wyzwaniami.