Pieczywo, Pieczenie - Informacje i Wiadomości

Zdrowe pieczywo dla polskich konsumentów

Polskie Piekarnie i Cukiernie Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie podjęła wspólną inicjatywę promocji branży oraz informowania społeczeństwa o walorach odżywczych pieczywa.

Studenci będą mogli zdobyć doświadczenie w zakładach na Pomorzu, a piekarze, przy wsparciu naukowców, będą pracować nad poprawą jakości pieczywa i promocją branży.

Celem podpisanego porozumienia jest nawiązanie kontaktów naukowo-badawczych, sprzyjających rzetelnemu informowaniu konsumenta o zaletach pieczywa oraz promowaniu wyrobów prozdrowotnych. Niewątpliwą korzyścią dla środowiska naukowego będzie natomiast poznanie aktualnych problemów branży piekarskiej i rozwój funkcji doradczej w tym zakresie - mówi dr hab. Iwona Konopka, prodziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM. Najlepsi studenci Wydziału Nauki o Żywności będą mieli możliwość realizacji części prac dyplomowych i inżynierskich oraz odbycie praktyk w obiektach Spółki.
Branża piekarnicza, w przeciwieństwie do innych sektorów branży spożywczej, nie podejmuje aktywnych działań promocyjnych i edukacyjnych. - Polskie podmioty niejednokrotnie próbowały zorganizować ten rynek na różnych płaszczyznach - mówi Grzegorz Pellowski, członek PPC - To jest kolejna próba i po ponad rocznej działalności widać, że rozwijamy się w dobrym kierunku.

Swoje udziały w ramach Polskich Piekarni i Cukierni posiada już 12 zakładów piekarskich i cukierniczych. Wśród przedstawicieli znaleźli się właściciele małych i dużych zakładów. Chcą mówić jednym głosem o tradycji i polskich wyrobach oraz wpływać na politykę branży w kraju. - Współpraca w PPC nie opiera się o sprzedaż produktów, a o wspólny zakup surowców niezbędnych do ich produkcji - podkreśla Grzegorz Pellowski. Statut PPC pozwala również na pozyskiwanie funduszy niedostępnych dla pojedynczych zakładów.

- Chcemy wprowadzać nowe produkty i zdrową żywność funkcjonalną. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim jest niezbędna dla zapewnienia najwyższej jakości produktów finalnych - podkreśla Bogdan Raszczyk, właściciel zakładów piekarskich i cukierniczych, członek PPC. To dobra wiadomość dla bardziej wymagających konsumentów. Bardzo popularne w Europie pieczywo bezglutenowe jest na polskim rynku w dalszym ciągu trudno dostępne.
Rynek piekarniczy w całej Europie jest bardzo dobrze zorganizowany. We Francji, udało się odwrócić tendencje spadkowe dzięki zorganizowaniu się branży, a współpraca z władzami i mediami doprowadziła do ponownego wzrostu spożycia pieczywa. To jak sytuacja rozwinie się na polskim rynku zależy wyłącznie od przedstawicieli branży. Członkowie PPC są dowodem na to, że współpraca wewnątrz branżowa przynosi wiele korzyści nie tylko dla konsumentów, ale i dla producentów.