Informacje, Produkty, Porady - Napoje

W ostatnich latach browarnictwo ma się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej w swojej długiej, sięgającej kilku tysięcy lat historii.

Rozwój nowoczesnych technologii usprawniających proces warzenia piwa i czyniących go bardziej powszechnym i przystępnym sprawia, że lokalne minibrowary wyrastają jak grzyby po deszczu, a piwowarzy i briofile zacierają ręce.

Otwarcie własnego browaru nie jest, wbrew pozorom, sprawą tak oczywistą, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Dobre chęci, odpowiednie fundusze i silna motywacja, potrzebne do warzenia tego złocistego trunku na skalę większą niż tylko na własne potrzeby, niestety nie wystarczą. Aby otworzyć swój własny minibrowar należy spełnić szereg wymaganych warunków. Podzielić możemy je na warunki prawne i warunki technologiczne.

Wśród warunków prawnych wyróżniamy:

  1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – ta kwestia nie ulega wątpliwości. W zależności od tego, jaki rodzaj działalności zamierza prowadzić piwowar, swoją działalność zarejestrować musi w albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
  2. Kolejną kwestią jest określenie punktu PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Produkcja piwa zgodnie z PKD określona jest jako punkt 1.05Z – Produkcja piwa. Jeżeli potencjalny piwowar zamierza sprzedawać swoje piwo w placówkach gastronomicznych lub sklepach, musi wskazać dodatkowo punkty: 5610A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne oraz 4725Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
  3. Następny krok to powołanie składu podatkowego. Piwo jako produkt akcyzowy musi być produkowany lub magazynowany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – stąd konieczność uzyskania zgody na powołanie składu. Przedsiębiorca, który ubiega się o takie pozwolenie, musi spełnić kilka niezbędnych warunków, m.in. musi być płatnikiem podatku od towarów i usług, musi być osobą nieskazaną wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe itp. oraz musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe.

 

I o ile warunki prawne są kwestią obowiązkową i niepodlegającą dyskusji, tak wybór wyposażenia własnego browaru jest w zasadzie kwestią otwartą, zależną wyłącznie od zasobów finansowych inwestora.

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń usprawniających proces warzenia piwa. Projektowanie instalacji przemysłowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wzniosło się na wyżyny, a już od dawna najpopularniejszymi urządzeniami stosowanymi w piwowarstwie to m.in.:

- kadź zacierna – służy do zacierania, czyli rozkładu zawartej w słodzie skrobi na cukry proste;

- kadź warzelna – służy do warzenia brzeczki, czyli produktu powstałego wskutek zacierania słodu;

- kadź filtracyjna – służy do oddzielenia brzeczki od młóta, czyli nierozpuszczalnych składników słodu;

- tank fermentacyjny – służy do fermentacji brzeczki pod wpływem drożdży;

- tank leżakowy – jest zbiornikiem służącym do leżakowania, czyli dojrzewania piwa;

- tankofermentator – to urządzenie umożliwiające zarówno fermentację, jak i leżakowanie piwa;

 

Oprócz nich w browarnictwie powszechne wykorzystuje się też takie urządzenia jak wirówki czy stacje CIP. Ponieważ technologiczne usprawnienia dostępne są na wyciągnięcie ręki, a rynek bogaty w wysokiej jakości urządzenia, przy wyborze odpowiedniego wyposażenia  trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim własne potrzeby, możliwości i przyszłe plany. A potem… cieszyć się smakiem piwa z własnego browaru,