Wiadomości i Informacje - Mięso, Wędliny

Transport żywności ma ogromne znaczenie, a ponadto – jest dużym wyzwaniem logistycznym. Zwłaszcza w przypadku mięsa, które musi mieć zapewnione odpowiednie warunki termiczne, wilgotność, a także zabezpieczenie przed dostępem powietrza, bakterii itp. Wyjaśniamy, jakie są obowiązujące normy i przepisy, a także jakie są najlepsze skrzynki transportowe do mięsa i przetworów mięsnych. Jak zabezpieczyć żywność podczas transportu?

W przypadku transportu artykułów spożywczych ważne jest to, w jaki sposób zostaną zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Istotna jest również ochrona przed zmianami atmosferycznymi, w tym opadami i wiatrem, ale również brudem, szkodnikami i obcymi zapachami, jakie mogą przenikać do transportowanego mięsa. Właśnie dlatego przepisami objęte jest m.in. to, jaka żywność może być przewożona podczas tego samego transportu.

Zakłada się, że najlepszymi pojemnikami do transportowania mięsa i przetworów mięsnych są specjalne skrzynki, takie jak na przykład te prezentowane na stronie: www.erg-system.pl/kategoria/skrzynki-do-miesa-i-przetworow-miesnych. Do ich produkcji wykorzystano plastik dopuszczony do kontaktu z żywnością, produkowany zgodnie z normami zdrowotnymi, w którym zastosowano dopuszczone barwniki i inne substancje chemiczne.

Skrzynki do mięsa i przetworów mięsnych

Jak już wspomniano – do przewozu świeżego mięsa i przetworów mięsnych najlepiej sprawdzają się skrzynki transportowe. Są one nie tylko pojemne i wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, ale również przewiewne. Wiadomo bowiem, że mięso bez dostępu tlenu znacznie szybciej się psuje. Właśnie dlatego warto szukać skrzynek, które maja otwory.

Kolejną sprawą są wymiary skrzynek, a także ich nośność i pojemność. Warto je dobrać tak, aby w pełni pozwalały na wykorzystanie przestrzeni załadunkowej. Co więcej – muszą poradzić sobie z ciężarem przewożonego mięsa. Dobrze jest postawić na takie, które można składować piętrowo. Dzięki temu wykorzysta się całą dostępną przestrzeń.

Normy w transporcie mięsa

Warto wiedzieć, że z powodu konieczności zachowania ciągu dystrybucyjnego, w przypadku mięsa – chłodniczego, najczęściej wybieraną formą transportu jest transport drogowy, to właśnie on zapewnia dość szybki przewóz.

Jednak to nie wszystko, aby zachować ciąg chłodniczy, do tego konieczne jest również posiadanie chłodni. W wielu z krajów Unii Europejskiej nałożony jest również wymóg korzystania z termografów – urządzeń, które monitorują temperaturę ładunku transportowanego w chłodniach i mroźniach.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004 produkty mięsne muszą być transportowane w następujących temperaturach:

- mięso czerwone - poniżej +7°C,

- drób poniżej +4°C,

- podroby poniżej +3°C

- wyroby z mięsa mielonego poniżej +2°C.

To właśnie dzięki takim obostrzeniom zminimalizowana jest możliwość rozmrożenia się artykułów spożywczych, co mogłoby wykluczyć je ze sprzedaży.

Przepisy obowiązujące przy przewozie mięsa i przetworów mięsnych

Aby móc transportować żywność, należy stosować się do wielu wymagań prawnych. Oto najważniejsze z nich:

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. o ogólnych zasadach i wymaganiach prawa żywnościowego, a także ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i procedury w sprawie bezpieczeństwa przewożonej żywności,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z 29 kwietnia 2004 r. o higienie środków spożywczych.

- ATP – Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (Genewa - 1 września 1970 r., znowelizowany tekst w Polsce – 14 maja 2015 r.),

- CMR – Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów,

- warto wiedzieć, że do transportu środków spożywczych konieczne jest uzyskanie zaświadczeń z właściwej Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego ((WE) 853/2004).

Oczywiście odstępstwa od którychkolwiek norm skutkują nałożeniem sankcji. Warto więc ich przestrzegać dla spokoju i braku strat.

Artykuły o podobnej tematyce: