Wiadomości i Informacje - Mięso, Wędliny

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” S.A. pragnie poinformować, iż z dniem 29.04.2011 roku nastąpiło połączenie firmy ze spółką Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

Połączenie wyżej wymienionych zakładów nastąpiło w trybie inkorporacji, gdzie spółka Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A. jest spółką przejmowaną. Powstałe w wyniku połączenia przedsiębiorstwo będzie prowadziło działalność pod nazwą Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A. z siedzibą główną w Kutnie i drugim Zakładem Produkcyjnym w Płocku.

 

Oba zakłady zajmują się produkcją oraz przetwórstwem mięsa drobiowego i obecne są na rynku od ponad 60 lat.. W ofercie firmy znajdują się produkty z kurcząt, gęsi i indyka, znane zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Sprzedaż odbywa się poprzez dobrze zorganizowany system dystrybucji: sieć własnych sklepów i hurtowni, wielkie sieci handlowe oraz odbiorców indywidualnych i hurtownie z kraju i zagranicy.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż strategia rozwoju połączonej spółki zakłada połączenie portfela produktowego obydwu podmiotów, zwiększenie siły ubojowej i przetwórczej oraz umocnienie pozycji jednego z liderów branży drobiarskiej w Polsce.