Wiadomości i Informacje - Mięso, Wędliny

Podaż żywca wieprzowego z krajowego chowu. W br. sytuacja na rynku mięsa w Polsce w głównej mierze kształtuje się pod wpływem małej podaży żywca wieprzowego z krajowego chowu.

W jej wyniku istotnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na pasze, co pośrednio wpłynęło na spadek cen zbóż.

 

Ograniczenie chowu trzody chlewnej pociągnęło za sobą wzrost cen jej skupu i poprawę opłacalności produkcji żywca. Niski kurs złotego, który ograniczał import, sprzyjał też wzrostowej tendencji cen. Niemniej jednak trudności ze zdobyciem surowca w kraju i niższe ceny za granicą spowodowały, że przywóz wieprzowiny w okresie ostatniego roku odpowiadał ok. 30% wielkości jej produkcji. W latach 1990-2003 nie przekraczał on 8%, a w latach 2004-2007 17%. Wysoki poziom importu prawdopodobnie wymusił utrzymującą się w ostatnich tygodniach obniżkę cen mięsa.

W br. wzrost wielkości importu odnotowano także na rynku wołowiny i drobiu, odpowiednio o 6% i o 20%. Jest on jednak mały w odniesieniu do eksportu tych asortymentów. Ze względu na konkurencyjne ceny polskiej oferty, wywóz drobiu stanowił w I połowie br. ok. 26%, a w przypadku wołowiny aż ok. 65% krajowej produkcji tych mięs. Na wysoki poziom eksportu wołowiny wpływa również małe nią zainteresowanie wśród krajowych konsumentów.