Informacje - Urządzenia przemysłu spożywczego

przechowywanie żywnosci

Dynamiczny rozwój technologiczny ma wpływ na niemal wszystkie branże. Przemysł spożywczy nie stoi w miejscu – regularnie pojawiają się kolejne usprawnienia, dzięki którym przechowywanie produktów spożywczych staje się jeszcze efektywniejsze. Na specjalną uwagę zasługują mroźnie oraz chłodnie, bez których trudno jest sobie wyobrazić przechowywanie artykułów wrażliwych na temperaturę. Popyt na mrożonki jest duży i nic nie wskazuje na to, aby w kolejnych latach miało się to zmienić.

 

Warto również zastanowić się, gdzie powinny być zlokalizowane komory chłodnicze na żywność. Wiadomym jest, że wzniesienie obiektu murowanego sporo kosztuje. Tańszą alternatywą jest hala namiotowa, która może zostać oddana do użytku nawet po 30 dniach od rozpoczęcia prac. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie producenta: https://www.grupalukasiuk.pl/pl/baza-wiedzy/budowa-chlodni-i-mrozni-przemyslowych/.

O jakich elementach należy jednak pamiętać?

1. Optymalna temperatura przechowywania

Na początku należy określić, jaka jest optymalna temperatura przechowywania konkretnych kategorii produktów spożywczych. Chłodnie przemysłowe oraz mroźnie występują w wielu różnych wariantach, więc wszystko zależy od rodzaju magazynowanych towarów. Oczywiście należy stosować się do odgórnie narzuconych norm.

Można wyróżnić:

 • komory chłodnicze od 0 do +10°C,
 • komory mroźnicze od –5 do –10°C,
 • komory mroźnicze –18 do –25°C,
 • komory mroźnicze głębokiego mrożenia do –30°C,
 • komory z atmosferą kontrolowaną.

Komora chłodnicza musi zostać skutecznie zabezpieczona przed czynnikami otoczenia. W innym przypadku utrzymanie zadanej temperatury stanie się utrudnione. Zadaszenie w postaci hali namiotowej zmniejsza ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, jednak należy postawić na obiekt izolowany. Ważne, aby w profesjonalny sposób zabezpieczyć konstrukcję przed warunkami atmosferycznymi, które nie zawsze sprzyjają magazynowaniu żywności.

2. Rodzaj chłodni

Nie można jednoznacznie powiedzieć, jaki rodzaj chłodni sprawdzi się najlepiej, ponieważ zależy to od wielu różnych czynników.

Istnieją:

 • chłodnie zakładowe,
 • chłodnie składowe,
 • chłodnie przemysłowe dystrybucyjne,
 • chłodnie na zaplecza marketów.

Oczywistym jest, że wyprodukowana żywność musi przejść długą drogę, aby trafić do docelowego odbiorcy. W pierwszej kolejności trafia ona do chłodni zakładowej (zwykle znajdującej się w bliskiej odległości od hali produkcyjnej), gdzie oczekuje na kolejny etap dystrybucji. Następnie jest ona transportowana do chłodni składowej lub przemysłowej dystrybucyjnej. To właśnie tutaj towary spożywcze są segregowane, a następnie nadawane do odpowiednich jednostek. Na koniec trafiają one do chłodni zlokalizowanych na zapleczach sklepów.

3. Zgodność obiektu z normami

Każdy obiekt chłodzący oraz mrożący, w którym będzie przechowywana żywność, musi spełniać wiele rygorystycznych norm i standardów. Trzeba mieć świadomość, że przedsiębiorstwa są poddawane licznym kontrolom, a wszelkie nieprawidłowości mogą generować poważne konsekwencje.

Przepisy regulują m.in.:

 • szczelność gazową,
 • efektywność izolacji termicznej,
 • wytrzymałość elementów konstrukcyjnych,
 • odporność na wilgoć,
 • odporność ogniową,
 • normy sanitarne,
 • optymalne ciśnienie,
 • wydajność wymiany powietrza,
 • systemy bezpieczeństwa.

W wielu przypadkach niezbędne jest również wdrożenie kurtyn piaskowych lub śluz powietrznych. Są one niezbędne w przypadku obiektów często eksploatowanych – wiadomym jest, że im częściej chłodnia jest otwierana, tym wyższa utrata stabilności temperatury.

4. Zaawansowana instalacja elektryczna

Chłodnie i mroźnie do składowania żywności wyróżniają się podwyższonym zapotrzebowaniem na energię. Niezwykle istotne jest więc zaprojektowanie wydajnej i niezawodnej instalacji elektrycznej. Oprócz agregatów chłodniczych stosowane są również zautomatyzowane systemy, za pomocą których możliwe jest sterowanie poszczególnymi parametrami. Niedopuszczalne są przerwy w dostawie prądu, więc niezbędne jest przeciwdziałanie awarii na wiele różnych sposobów.