Informacje - Urządzenia przemysłu spożywczego

Detektory metali elektronik system

Niemalże każda pakowana żywność narażona jest na różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym pojawianie się metali. Fragmenty metalu są wykrywane w cukrowych posypkach, cukrach stosowanych do produkcji sosów azjatyckich, w ciasteczkach, a naw opiłki mogą pojawiać się w cieście. To zagrożenie nie tylko dla konsumentów, ale i dla maszyn użytkowanych w procesach produkcyjnych. W celu eliminowania tego typu zagrożeń, w przemyśle spożywczym wykorzystywane są detektory metalu. Jak działają i jaka jest ich skuteczność?

 

Zasada działania i skuteczność

Detektor metali to urządzenie zbudowane sondy detekcyjnej i układu elektronicznego badającego sygnały. Urządzenie wykorzystuje system zrównoważonych cewek. Sonda detekcyjna zbudowana jest z 3 cewek, jednej cewki nadawczej i dwóch cewek odbiorczych. Nadajnik wytwarza pole elektromagnetyczne, którego wartość jest odczytywana przez układ odbiorników. Układ pozostaje stabilny. Metal umieszczony w oknie detekcyjnym wywołuje zachwianie równowagi układu, zmiany zostają przetworzone przez układ elektroniczny, informujący o wykryciu metalu. Wykrywanie metalu związane jest właściwościami magnetycznymi metali oraz zjawiskami w nich występującymi po umieszczeniu w polu elektromagnetycznym. Bezpośredni wpływ na „wykrywalność” metali mają: typ metalu, wielkość okna detekcyjnego, rozmiary metalu, typ produktu, jego opakowanie oraz warunki pracy. Ważnym czynnikiem jest dopasowanie częstotliwości pracy detektora metali do badanego produktu i warunków otoczenia. Wykrywacze metali można podzielić na 3 podstawowe grupy: urządzenia do produktów pakowanych, produktów transportowanych grawitacyjnie w postaci sypkiej oraz produktów w postaci mas gęstych transportowanych w rurociągach pod podwyższonym ciśnieniem.

 

Zaawansowane technologicznie urządzenia

Choć wykrywanie zanieczyszczeń, które nie są widoczne gołym okiem, należy do trudnych zadań, znacząco ułatwiają je coraz bardziej zaawansowane technologicznie detektory metalu. W zależności od wybranego rodzaju urządzenia, są one w stanie zweryfikować obecność zanieczyszczeń w nabiale, warzywach i owocach – zarówno surowych, mrożonych, jak i przetworzonych, produktach piekarniczych, mięsie i jego przetworach, kościach, podrobach, a nawet roślinach. Wybrane modele radzą sobie z badaniem produktów testowanych luzem, zapakowanych w małe opakowania, ale i zanieczyszczonych.

Tak szerokie możliwości, które oferują detektory metali producenta www.elektronik-system.pl , czynią je jednymi z najważniejszych urządzeń wykorzystywanych do podnoszenia jakości całego procesu obróbki produktu spożywczego.