Informacje - Urządzenia przemysłu spożywczego

Postępująca industrializacja nieustannie prowadzi do zagęszczenia zabudowy i wzrostu liczby mieszkańców rozwijających się miast. Jednocześnie zamieszkujemy coraz bliżej obiektów przemysłowych, które generują uciążliwe dla nas zapachy. Oczyszczalnie ścieków, śmietniki komunalne i osiedlowe, wysypiska, zakłady przetwórstwa spożywczego i chemicznego, a także restauracje, to obiekty, które szczególnie dają nam się we znaki. A jak z uciążliwymi zapachami walczyć?

Odpowiedź na to pytanie doskonale zna brodnicka firma Vinteq, która do konkursu o Złoty Medal Targów Poznańskich wystawiła wyjątkowe, innowacyjne urządzenie – Marodour, wyprodukowany przez firmę Centriair. Marka ta produkuje kilka rodzajów urządzeń, m.in. separatory odśrodkowe, filtry UV, filtry węglowe, a także urządzenia do separacji uciążliwych zapachów. W zależności od zastosowania, stężenia związków w gazach procesowych, wymaganej wydajności oraz warunków otoczenia, urządzenia łączone są w odpowiednie zestawy tworząc linie technologiczne zapewniające wysokowydajną eliminację uciążliwych zapachów i niebezpiecznych związków takich jak siarkowodór.

Marodour nagrodzony został przede wszystkim za swoją innowacyjność, łatwość instalacji i niskie koszty eksploatacji. Urządzenie wykorzystywane może być wszędzie tam, gdzie uciążliwe zapachy powodują dyskomfort. Ponieważ jest niewielkich gabarytów, sprawdzi się nawet w ciasnych, małych pomieszczeniach. Jak działa? Za pomocą wentylatora zasysa ze źródła odoru za pomocą wentylatora, a następnie oczyszcza je w reaktorze UV z systemem ColdOX™ i w filtrze z węglem aktywowanym.

Marodour zgłoszony został do konkursu o Złoty Medal MTP przez brodnicką firmę Vinteq. Vinteq zajmuje się produkcją systemów utylizacji uciążliwych zapachów, które powstają w procesach produkcji spożywczej, oczyszczalniach wody, kompostowniach, biogazowniach oraz przetwórstwie odpadów. Jednocześnie produkuje linie technologiczne do produkcji chipsów, prażynek i innych produktów spożywczych. Oprócz tego, Vinteq zaopatruje klientów w urządzenia i maszyny takie jak przesiewacze, obieraczki, smażalniki i przenośniki. W każdym przypadku firma dba o to, by dostarczane urządzenia zapewniały korzyści środowiskowe oraz ekonomiczne.

W państwach Unii Europejskiej coraz częściej obywatele zgłaszają problem negatywnego oddziaływania substancji zapachowych na ludzi i środowisko. Na jego tle dochodzi do licznych konfliktów oraz skarg kierowanych m.in. do Inspektoratu Ochrony Środowiska. W sytuacji tak dużego zapotrzebowania na urządzenia neutralizujące uciążliwe zapachy, Złoty Medal przyznany marce Vinteq, jest w pełni zasłużoną nagrodą.