Informacje - Urządzenia przemysłu spożywczego

Sealed Air Cryovac® wprowadza platformę integracyjną PakFormance® – nowe narzędzie do zarządzania linią produkcyjną w zakładach spożywczych.

Firma Sealed Air opracowała specjalną platformę integracyjną dla zakładów spożywczych – PakFormance® – która daje producentom żywności możliwość zarządzania linią produkcyjną, prowadząc do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia wydajności produkcji.

Platforma integracyjna PakFormance® stanowi kombinację urządzeń, oprogramowania, maszyn i usług zaprojektowanych specjalnie do pakowania świeżej żywności. Wdrażając platformę PakFormance®, użytkownicy mogą monitorować maszyny i wskaźniki procesów, i natychmiast reagować na wszelkie odchylenia, co zwiększa wydajność produkcji. W PakFormance® każdy z poszczególnych podzespołów linii pakującej może być podłączony do komputera zwanego “Superwizorem linii” (ang. Line Supervisor), który pozwala na wymianę danych, umożliwiając w ten sposób skorzystanie z licznych funkcji. Podzespoły są połączone ze sobą za pomocą standardowych interfejsów. Dostęp do linii i podzespołów może odbywać się poprzez zdalne sterowanie. PakFormance® zapewnia stałą przejrzystość procesu pakowania. Umożliwia programowanie parametrów pakowania indywidualnie dla każdego produktu, pozwala uzyskać oszczędności na robociźnie dzięki automatyzacji wielu procesów, zapisuje kluczowe informacje związane z produktami, procesem pakowania, maszynami i organizacją, umożliwia monitoring źródła pochodzenia produktów, dostarcza szczegółowych analiz i raportów umożliwiających optymalizację kosztów operacyjnych i organizacji pracy. Ponadto zintegrowane rozwiązanie PakFormance® umożliwia połączenie systemów Cryovac® firmy Sealed Air ze sobą, a także z urządzeniami innych producentów.

 

„Automatyzacja procesu pakowania jest szczególnie istotna w przypadku takich produktów jak mięso czy sery, gdzie ze względu na bezpieczeństwo, jakość i wydajność produkcji, czynnik ludzki powinien być ograniczony do minimum” – wyjaśnił Krzysztof Zając, dyrektor ds. sprzedaży Cryovac Packaging na Europę Północną w firmie Sealed Air. – „Dzięki automatyzacji linii pakujących firmy przetwórcze mogą zmniejszyć koszty produkcji i osiągnąć wyższe zyski. Oprócz lepszych standardów higieny, które zapewnia w pełni zautomatyzowana obsługa, automatyzacja pakowania żywności ma na celu zmniejszenie nakładów pracy, czego efektem jest niższy koszt pakowania i produkcji bez negatywnego wpływu na elastyczność procesu.”