Informacje - Urządzenia przemysłu spożywczego

Urządzenie EUREX jest stosowane do produkcji wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości.

Urządzenie to zostało zaprojektowane w celu łatwej obsługi oraz wyeliminowania chemikaliów do regeneracji jonitu na terenie zakładu.

Typoszereg posiada siedem urządzeń.
Zalety urządzenia:
  • Demineralizowana woda wysokiej jakości
  • Bez stosowania agresywnych chemikaliów
  • Łatwa obsługa
  • Kontrola jakości wody
  • Niski nakład inwestycyjny
  • Małe gabaryty
Działanie Kompletne urządzenie zawiera zbiornik oraz jednostkę operacyjną. Rama stalowa ułatwia transport całej jednostki. Jednostka operacyjna jest wyposażona w konduktometr oraz wyświetlacz aktualnej jakości wody. Układ zaworów ułatwia wymianę zbiornika.


Tagi: