Kulinaria, Gotowanie, Produkty, Wyposażenie

Agroliga Warszawa, dn. 9 lutego 2011 r., Jeszcze tylko dwa dni dzielą Agroligę Group PLC, zarejestrowaną na Cyprze spółkę holdingową działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego – od debiutu na rynku NewConnect zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji, z której Spółka pozyskała 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje modernizacji zaplecza produkcyjnego Agroligii. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.


„Coraz więcej państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej interesuje się możliwością wejścia na GPW. Przykładem mogą być Czechy, Litwa, Chorwacja, a nawet Rosja. Polska giełda umożliwia spółkom z tych krajów szerszy dostęp do inwestorów z regionu Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. W przypadku branży, w której działa Agroliga, mieliśmy okazję obserwować jak radzi sobie w Polsce nasza konkurencja. Myśląc o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa i widząc jego potencjał wzrostu, zdecydowaliśmy się na strategię upublicznienia Spółki na rynku NewConnect, który wydaje nam się odpowiedni dla nas z kilku powodów. Jego atutami się przede wszystkim prostsze procedury, a także możliwość zdobycia doświadczenia, by w ciągu kilku kolejnych lat, móc ubiegać się o przeniesienie notowań akcji na parkiet główny GPW.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.

Wyniki finansowe
Na koniec września 2010 r. szacunkowe skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Agroliga Group PLC wynosiły 4,2 mln euro. Natomiast zysk netto był równy 1,055 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stanowi to wzrost odpowiednio o 74 i 99 procent. Według prognoz, na koniec 2010 r. skonsolidowane przychody Agroligi wzrosną do ponad 4,47 mln euro, a zysk netto do ponad 1,32 mln euro.

„Dzięki emisji akcji i pozyskanemu kapitałowi, będziemy mogli przeprowadzić modernizację naszego parku maszynowego oraz kompleksu hodowlanego. Przyczyni się to do wzrostu naszych wyników finansowych, a także udziału w rynku producentów rolnych w kolejnych latach.” – komentuje Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.

Plan inwestycyjny

Do 2012

 

• Zwiększenie wydajności produkcji roślinnej z 1 ha o 20-50 %

• Powiększenie stada o 200 rasowych, wysokomlecznych krów

• Uruchomienie drugiej linii produkcji oleju słonecznikowego o wydajności do 10 tys. ton rocznie, co pozwoli na wzrost produkcji o 17 tys t/r

• Zdobycie 5% udziału w charkowskim rynku producentów oleju słonecznikowego


Do 2014

• Inwestycje w celu zwiększenia powierzchni magazynowych, elewatorów i zbiorników do przechowywania oleju słonecznikowego

• Powiększenie stada krów do 1,2 tys. sztuk

• Wprowadzenie długookresowego programu motywacji kadr, indywidualnych ścieżek rozwoju kariery, rotacji kadr i udziału w zyskach Grupy Agroliga

• Zdobycie 7% udziału w charkowskim rynku producentów mleka


Po 2015

• Wydzierżawienie dodatkowych gruntów uprawnych

• Wprowadzenie technologii rafinacji, dezodoryzacji i konfekcjonowania oleju słonecznikowego

• Organizacja produkcji przetworów mleczarskich z przeznaczeniem dla końcowego klienta

• Wdrożenie programów socjalnych

Grupa Agroliga to ukraińskie przedsiębiorstwo rolno – spożywcze zajmujące się produkcją oleju słonecznikowego, uprawą zbóż oraz hodowlą bydła mlecznego.

W skład Grupy wchodzi pięć spółek:

  • Agroliga Group PLC jest spółką holdingową z siedzibą na Cyprze, która będzie Emitentem podczas oferty private placement.
  • Agroliga działająca na terenie Ukrainy, zajmująca się produkcją roślinną;
  • Mechnikovo spółka działa na terenie Ukrainy i specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej;
  • Agrokom Novaj Vodolaga działająca na terenie Ukrainy spółka zajmująca się produkcją oleju słonecznikowego;
  • PLC Liga A ukraińska spółka świadcząca sprzedaż i usługi handlowe na rzecz pozostałych spółek z Grupy;

 

Grupa Agroliga planuje na początku lutego 2011 roku zadebiutować na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Debiut poprzedziła oferta private placement, z której Spółka pozyskała 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację parku maszynowego, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz na kompleks hodowlany.