Jakość / Czystość / Kontrola w przemyśle spożywczym

Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Kontrola jakości mięsa, partia mięsa w sklepach nie spełnia kryteriów jakości

Co trzecia partia mięsa w sklepach nie spełnia kryteriów jakości

W tym roku inspekcja handlowa zakwestionowała w woj. śląskim 35 proc. badanych produktów. Z badanych wędlin odrzucono w tym roku co szósty produkt; rok wcześniej wszystkie były w porządku.

O wynikach kontroli jakości i oznakowania mięsa oraz jego przetworów przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach w drugim kwartale tego roku, poinformowała rzeczniczka prasowa tej instytucji, Katarzyna Kielar.

Więcej…

Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Parametry fizykochemiczne przetworów mięsnych.

W pierwszych trzech kwartałach 2009 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała 101 zakładów przetwórstwa mięsnego, co stanowi ok. 1/3 podmiotów tej branży na terenie kraju.

Więcej…

Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Produkt GASTRO-SOFT  VC 691 firmy VOIGT do maszynowego mycia naczyń otrzymał nagrodę za Najlepszy Produkt Targów EuroGastro 2011. Nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali w Hotelu Novotel Airport w Warszawie.

Więcej…

Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Centrum Doskonałości "Animbiogen in EU" to pierwszy polski projekt dofinansowany w obszarze "Potencjał Badawczy" 7. Programu Ramowego.

Jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGHZ).

Więcej…

Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Produkt GASTRO-SOFT VC 691 firmy VOIGT, do maszynowego mycia naczyń, otrzymał tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QUALITY INTERNATIONAL PRODUCT - produkt najwyższej jakości, w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2011.

Więcej…

Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - możemy przetłumaczyć jako Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli. Głównym zadaniem systemu HACCP jest zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest stosowany w firmach produkcyjnych oraz handlujących wyrobami spożywczymi.

Więcej…

Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Istotnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku firmy są znaki towarowe, popularnie kojarzone z ®-ką, które jako wynik innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku niemal codziennie.

Nazwa handlowa, logo firmy czy wreszcie nazwy produktów/usług a nawet wygląd opakowania mogą być przedmiotem praw wyłącznych, co oznacza, że mogą przyznawać ich -właścicielowi- prawa zbliżone treścią do prawa własności rzeczy.

Więcej…