Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

jedzenie certyfikacja

W dzisiejszych czasach produkcja i dystrybucja żywności coraz częściej nabiera charakter globalny. Przemysł spożywczy rozwija się coraz dynamiczniej, a producenci żywności muszą stawić czoło wielu wyzwaniom oraz sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów.

 

Bezpieczeństwo produkowanej żywności jest jej najważniejszą cechą, warto więc o nią należycie zadbać. I tu z pomocą przychodzi standard BRC, obecny wśród wielu przedsiębiorstw działających w tej branży. Lecz na początek, co to właściwie jest?

Standard BRC - główne założenia

Standard BRC został opracowany w roku 1998 przez British Retail Consortium. Jego założeniem jest zebranie w jedną i spójną całość wszelkich zaleceń dotyczących bezpiecznego produkowania artykułów żywnościowych, ich standaryzację oraz kontrolę. Certyfikat BRC (https://pakulaconsulting.pl/certyfikat-brc) zapewnia przedsiębiorstwom działającym w przemyśle spożywczym uzyskanie gwarancji, że ich produkty zostały poddane szczegółowym testom oraz specjalistycznym inspekcjom. W ich wyniku zostaje potwierdzona wysoka jakość oraz bezpieczeństwo dla konsumentów.

By w przedsiębiorstwie spożywczym możliwe było wdrażanie BRC, należy spełnić określone warunki, takie jak:

  • zaangażowanie kierownictwa w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia procesów,
  • posiadanie systemu zarządzania jakością (system QMS),
  • posiadanie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP - informacje tutaj), dodatkowo prawidłowo prowadzona dokumentacja,
  • sporządzony opis opakowania, jego ważności oraz zabezpieczeń przez zanieczyszczeniami z zewnątrz,
  • wdrożenie oraz stosowanie zasad "dobrej praktyki produkcyjnej" oraz "dobrej praktyki higienicznej",
  • sporządzone zasady higieny, przechowywanie odzieży ochronnej w odpowiednich warunkach,
  • wszelkie procedury muszą zostać wdrożone również poprzez odpowiednie szkolenie personelu.

Szkolenie BRC jest zagadnieniem, które może zainteresować pełnomocników ds. BRC, audytorów lub te osoby, które chcą poznać podstawy tego systemu. Jedną z firm prowadzących tego typu szkolenia jest Pakuła Consulting (pakulaconsulting.pl), która w swoim dorobku ma już przeprowadzonych kilkaset szkoleń, zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

Standard BRC - korzyści

Norma BRC gwarantuje wiele korzyści podmiotom, które zdecydowały się na jej wdrożenie. Certyfikat BRC jest dokumentem respektowanym w większości państw na całym świecie, wobec czego jego posiadanie umożliwia dystrybucję artykułów spożywczych do innych krajów. BRC otwiera przed producentem wiele nowych rynków, stwarzając równie dużo okazji i możliwości. Stanowi to niewątpliwie sporą korzyść ekonomiczną i pozwala liczyć na zwiększenie zysków. Polepszeniu ulegną również relacje z klientami. Wdrożenie standardu BRC zapewnia gwarancję odpowiedniej jakości oraz bezpieczeństwa konsumentów, wskutek czego poprawi się renoma firmy.

Posiadanie certyfikatu BRC zmniejsza kontrole przeprowadzane przez odbiorców (na przykład sieci handlowe) i zwiększa ich zaufanie. Równie istotny jest fakt, że wobec warunku, jakim jest szkolenie personelu do wdrażanych procesów, powiększeniu ulega wiedza pracowników na temat różnych działań przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej wykonywać swoje funkcje.

Zastosowanie systemu BRC sprawia, że wiele procesów jest stale unowocześnianych i zmienianych w lepszym kierunku. Wskutek tego w firmie jest widoczny ciągły progres w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny produkcji artykułów spożywczych, a na dodatek zwiększa się świadomość w zakresie ryzyka, jakie może za sobą nieść brak spełnienia minimalnych norm związanych z bezpieczeństwem żywności.