Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

system haccp

System HACCP to skrót od angielskich słów Hazard Analysis and Critical Control Point i znany jest również jako Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Określa on zasady postępowania w zakładach i firmach, które z powodu charakteru swojej działalności, mają do czynienia z szeroko pojętą żywnością. Wymogi znajdujące się w tym systemie służą przede wszystkim zagwarantowaniu bezpieczeństwo żywności, kontroli wszelkiego typu procesów, jakie ona przechodzi oraz muszą szybko i skutecznie rozpoznawać i niwelować ewentualne zagrożenia mogące powodować pojawienie się kłopotów ze szkodliwością dla zdrowia.

 

Na każdym etapie

System HACCP musi być stosowany na każdym etapie działalności gospodarczej związanej z w jakikolwiek, nawet najmniejszy sposób z żywnością. Od produkcji rolnej, poprzez przetwarzanie, magazynowanie. oraz transport i handel żywnością.

Jest obowiązkowy także w zakładach związanych z produkcją opakowań, służących do pakowania wszelkiego rodzaju żywności. Dlatego dotyczy on firm produkujących środki spożywcze, hurtowni, magazynów, restauracji, barów i zakładów utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Wymogi zależą od charakteru działalności

Aby więc prowadzić taką działalność, trzeba najpierw poznać zasady systemu, a potem je wdrożyć. Za to odpowiedzialne jest kierownictwo firmy. Najpierw przed rozpoczęciem działalności związanej żywnością, trzeba zgłosić do stacji Sanepidu, która poda wytyczne i będzie kontrolować czy ujęte w tym systemie zasady są respektowane. Przeprowadzi audyt obejmujący zarówno dokumentację jak i praktykę oraz wyda certyfikat i umieści zakład w odpowiednim rejestrze. Trzeba jednak pamiętać, że system HACCP jest bardzo szeroki i poszczególne wymogi zależą od charakteru i działalności.

Pod stałą kontrolą

Celem systemu HACCP jest zapobieganie lub eliminowanie wszystkich zagrożeń zdrowotnych dla potencjalnego odbiorcy produktu związanych z surowcami, dodatkami, materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym.

Służy temu stałe kontrolowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w czasie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Cały czas rejestrowany aktualizowany i dokumentowany musi być zbiór wszystkich danych dotyczących jakichkolwiek czynności, związanych z żywnością. Dotyczy to również wszelkich zmian w zakładzie związanych na przykład z rozszerzeniem produkcji, zmianami technologii, wyposażenia, remontów, czy modernizacji.

Skuteczne narzędzie

HACCP uważany jest za jedno z najskuteczniejszych narzędzi oceny zagrożeń. Stosowanie systemu zapewnia, iż żywność nie będzie zanieczyszczona lub skażona i całkowicie bezpieczna dla tego, który ja kupi.