Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Żywność z roku na rok jest coraz bardziej kontrolowana. Wymogi prawne rosną jednocześnie z poziomem świadomości klientów, którzy stawiają produktom spożywczym coraz wyższe wymagania. Aby udowodnić, że dany produkt spełnia określone wytyczne przeprowadzane są różnego rodzaju certyfikacje.

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Za ten aspekt odpowiada system HACCP, czyli analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa musi być zachowany na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa oraz dystrybucji żywności. System ten opiera się na identyfikacji oraz wyznaczaniu poziomu zagrożeń. Celem HACCP jest także wskazanie metod wykluczających lub minimalizujących ryzyko. Ważne jest także ustalenie odpowiednich działań korygujących.

Znakowanie produktów spożywczych

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy produkt spożywczy musi posiadać etykietę, na której znajduje się kilka podstawowych informacji:

  • nazwa,
  • skład z wyróżnieniem substancji, które mogą wywoływać reakcję nietolerancji i alergię,
  • data przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości,
  • sposób przechowywania oraz przygotowania,
  • dane producenta, dystrybutora oraz kraj pochodzenia,
  • ilość sztuk, masa lub objętość,
  • nr partii produkcyjnej.

Poza tymi minimalnymi wymogami dobrze jest zamieścić tabelę dotyczącą zawartości składników odżywczych takich jak cukry, białka i tłuszcze, a także soli, minerałów czy witamin.

Żywność z certyfikatem non GMO

Certyfikat non GMO oznacza, że produkty powstały bez udziału organizmów genetycznie modyfikowanych. Certyfikat non GMO można stosować zarówno do produktów pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. System ten jest też stosowany w stosunku do pasz przeznaczonych do karmienia zwierząt hodowlanych. Aby dowiedzieć się więcej o certyfikacie non GMO można znaleźć na stronie: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/sector-specific-solutions/food/zywnosc-wolna-od-gmo

Żywność ekologiczna

Europejski certyfikat dla żywności ekologicznej jest obecnie coraz bardziej popularny. Produkty, które są zgodne z zasadami ekologicznej hodowli i uprawy są oznaczone logo listka złożonego z dwunastu białych gwiazdek na jasnozielonym tle.