Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Produkcja żywności to branża, w której pojawia się coraz więcej możliwości certyfikacji. A tym samym uzyskiwanie certyfikatów poświadczających wysoką jakość produktów. Niektóre z systemów są obowiązkowe i wymagane przez przepisy prawne. Inne dobrowolne, aczkolwiek często mile widzialne przez sieci handlowe, które są głównymi odbiorcami żywności. W tym artykule  znajdziesz informacje na temat kilku z nich.

HACCP

HACCP, czyli Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli jest systemem, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Obowiązkowym dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem, transportem i dystrybucją żywności. Standard opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeń.

BRC i IFS

Są to bliźniacze niemalże systemy, które są zbiorem wymagań dla producentów żywności dla marek własnych. Sprzedawanych w dużych sieciach handlowych. System BRC jest wymagany przez markety brytyjskie np. Tesco i Sainsbury's. Natomiast IFS obowiązuje dostawców dla sieci niemieckich np. Lidla, Aldi oraz francuskich np. Auchan. Wymagania tych systemów skupiają się na zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa żywności. Generalnie wdrażanie tych systemów jest dobrowolne, jednak jeśli firma chce współpracować z dużymi sieciami handlowymi musi uzyskać ten certyfikat.

Certyfikat non GMO

Jest to certyfikat, który zapewnia, że żywność jest wolna od produktów modyfikowanych genetycznie. Standard ten nazywany jest też VLOG od nazwy niemieckiej organizacji, która go wprowadziła. Jego przepisy dotyczą producentów i dystrybutorów żywności oraz pasz dla zwierząt, a także zakładów zajmujących się przetwórstwem produktów spożywczych.

Certyfikat non GMO jest dobrowolny i zapewnia, że w danym produkcie nie użyto nawet witamin, enzymów, czy innych dodatków, które zostały wytworzone z użyciem organizmów modyfikowanych genetycznie. Aby dowiedzieć się więcej na temat certyfikatu non GMO warto zajrzeć tutaj: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/sector-specific-solutions/food/zywnosc-wolna-od-gmo