Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Certyfikat VLOG to dokument poświadczający, że dany produkt spożywczy jest wolny od organizmów genetycznie modyfikowanych. Standard ten powstał w Niemczech dzięki staraniom Stowarzyszenia Żywności bez Inżynierii Genetycznej.

Jak przebiega proces certyfikacji VLOG?

Aby uzyskać certyfikat VLOG należy pozytywnie przejść przez procedurę certyfikacyjną. Jest ona złożona z kilku etapów:

  1. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej systemu bezpieczeństwa w organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami standardu VLOG.
  2. Audyt certyfikacyjny w przedsiębiorstwie przeprowadzany przez audytorów zewnętrznych z odpowiedniej jednostki certyfikacyjnej.
  3. Przedstawienie raportu z audytu przedstawicielom organizacji. Prezentacja ta obejmuje także propozycje wdrożenia działań naprawczych w obszarach, w których stwierdzono niezgodności.
  4. Wystawienie certyfikatu VLOG dla danej organizacji.
  5. Audyty recertyfikacyjne.

Kto powinien starać się o certyfikat VLOG? (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/sector-specific-solutions/food/zywnosc-wolna-od-gmo)

System ten jest przeznaczony przede wszystkim dla producentów żywności. Zaliczymy tu zarówno rolników zajmujących się uprawą zbóż, warzyw i owoców, jak i hodowlą bydła, drobiu, czy nawet produkcją miodu. O certyfikację mogą też starać się przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, transportem i dystrybucją żywności. Dodatkowo standard NON GMO może też być stosowany w odniesieniu do produkcji pasz przeznaczonych do karmienia zwierząt.

Dlaczego warto wdrożyć standard VLOG?

Certyfikat jest już coraz popularniejszy nie tylko na terenie Niemiec, ale także w państwach ościennych. Obecnie certyfikację tę uzyskało już ponad 350 producentów żywności. Jeśli firma chce zachować konkurencyjność, to posiadanie certyfikatu NON GMO staje się niemal obowiązkowe. Warto też dodać, że największe niemieckie sieci handlowe wymagają postępowania zgodnego z tym standardem. W Niemczech większość dużych producentów żywności już posiada certyfikaty VLOG i są one także wspierane przez tamtejszą administrację rządową.

Brak certyfikacji NON GMO uniemożliwia dla przedsiębiorstwa zajmującego się żywnością funkcjonowanie na najwyższym poziomie.