Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Wiele nazw norm i standardów kryje się na co dzień za różnymi skrótami. Dla osób nie intersujących się tymi zagadnieniami  trudno jest często zorientować się, czego właściwie dotyczą.

Z tego artykułu dowiesz się, co oznacza skrót HACCP, czego dotyczą przepisy HACCP oraz jak system skutecznie wdrożyć w firmie.

Co to jest HACCP?

Rozwinięcie tego skrótu w tłumaczeniu na język polski oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System ten zawiera przepisy obejmujące różne działania w branży spożywczej. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lub dystrybucją żywności musi działać zgodnie z jego zasadami.

Czego dotyczą przepisy HACCP?

Jak sama nazwa wskazuje system HACCP opiera się przede wszystkim na wyznaczaniu tzw. krytycznych punktów kontroli w firmie, czyli miejsc, które mogą stanowić zagrożenie, a następnie weryfikowaniu ich. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na każdym etapie produkcji czy przetwórstwa.

Jak wprowadzać wytyczne systemu HACCP?

Pierwszym krokiem jest oczywiście zidentyfikowanie w procesach firmy wszelkich źródeł ryzyka, które mogą spowodować zagrożenie dla utrzymania bezpieczeństwa. Następnym etapem jest określenie procedur w każdym z wyznaczonych punktów i modelowego przebiegu wszelkich działań, dzięki którym zapobiegniemy ryzykownym sytuacjom. Konieczne jest też regularne okresowe kontrolowanie, czy wszystko na terenie zakładu działa zgodnie z wytycznymi. W razie zidentyfikowania jakiś nieprawidłowości należy niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze. Kluczem do utrzymania działania firmy zgodnie z przepisami HACCP jest oczywiście zapoznanie z nimi wszystkich pracowników na odpowiednim poziomie. W tym celu warto przeprowadzić adekwatne do zajmowanego stanowiska szkolenia lub skorzystać z kursów organizowanych przez jednostki certyfikujące. Dzięki takim działaniom pracownicy będą dobrze znali przepisy HACCP obowiązujące w ich codziennej pracy. Na tego rodzaju szkoleniach uczestnicy poznają nie tylko z teoretyczną wiedzę, ale też jej praktyczne zastosowanie. Więcej informacji o takich kursach można znaleźć tutaj: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/haccp-dla-pracownikow-produkcyjnych/

Tagi: