Jakość / Czystość / Komunikaty IJHARS

Znak jakości Q jest przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na wniosek producenta wyrobu. Produkt zgłoszony do certyfikacji musi spełniać szczegółowe wytyczne właściwe dla swojej grupy. Wielostopniowy proces kończy się decyzją o przyznaniu znaku i prawa do umieszczania go na produktach.

 

 

Kto może otrzymać znak jakości Q?

Znak jakości Q to oznaczenie przyznawane wyłącznie wyrobom spożywczym o najwyższej klasie. Certyfikowany produkt musi wykazywać walory użytkowe i organoleptyczne znacznie wyższe niż przeciętne. Kryteria ogólne stosowane do większości produktów poddawanych certyfikacji to:

 • seryjna, powtarzalna i stabilna produkcja,
 • proces produkcji zgodny z normami zarządzania jakością (HACCP,GMP, GHP),
 • udokumentowane bezpieczeństwo i jakość wyrobu,
 • dodatkowe substancje niezbędne technologicznie,
 • opakowanie funkcjonalne i estetyczne, preferowane opakowania przyjazne środowisku.

Wymagania do otrzymania znaku jakości Q: kryteria grupowe

Szczegółowe kryteria oceny wyrobów poddawanych certyfikacji są ustanawiane przez Komitet Techniczny ds. Znaku Jakości Q. Dla każdej grupy produktów wymagania są odrębne – nie ma wspólnych wytycznych dla wszystkich wyrobów spożywczych. Komitet opracowuje kryteria grupowe właściwe dla całych kategorii. Obecnie są to:

 • produkty przemysłu mięsnego,
 • produkty połowów i przetwory rybne,
 • wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego,
 • produkty mleczarskie,
 • pieczywo i inne produkty przemysłu piekarskiego,
 • produkty zbożowo-młynarskie i makaronowe,
 • wyroby cukiernicze,
 • produkty przemysłu cukrowniczego,
 • wody mineralne i napoje bezalkoholowe,
 • wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego,
 • wyroby winiarskie,
 • produkty przemysłu piwowarskiego,
 • produkty przemysłu olejarskiego,
 • przetwory owocowe, warzywne i grzybowe,
 • wyroby przemysłu koncentratów spożywczych,
 • przetwory ziemniaczane i skrobiowe.

Do certyfikacji można zgłaszać również pozostałe produkty przemysłu spożywczego. Jeśli nie ma dla nich właściwych kryteriów, należy złożyć wniosek o ich przygotowanie przez Komitet Techniczny ds. Znaku Jakości Q.

Znak jakości Q dla producentów: proces certyfikacji krok po kroku

Proces certyfikacji na znak jakości Q jest rozpoczynany na wniosek producenta wyrobów. Przedsiębiorca powinien zgłosić się do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, gdzie uzyska informacje na temat warunków certyfikacji swojego towaru. Proces nadawania znaku jakości Q obejmuje następujące etapy:

 • złożenie wniosku zgłaszającego wyrób do certyfikacji (z dołączonymi dokumentami),
 • wstępna weryfikacja wniosku i rejestracja,
 • podpisanie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji,
 • ocena wyrobu, dokumentów i wyników badań (opcjonalnie ocena warunków organizacyjno-technicznych),
 • decyzja o wydaniu certyfikatu,
 • wydanie certyfikatu,
 • nadzór PCBC nad wydanym certyfikatem.

Wszystkie koszty związane z realizacją certyfikacji, badaniami i działaniami administracyjnymi ponosi wnioskodawca.

Czystość / Jakość