Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

unimos

Fundacja UNIMOS opracowała nowe usługi klastrowe wspierające członków klastra AgroBioCluster w transformacji cyfrowej.

 

Od kwietnia 2023 roku Fundacja UNIMOS pracowała nad rozwojem trzech nowych usług klastrowych wspierających członków klastra AgroBioCluster w transformacji cyfrowej.

Proces tworzenia został podzielony na trzy etapy. Pierwszy – projektowanie nowych usług – skupiał się na zbieraniu informacji zwrotnych od członków klastra i partnerów pod kątem prioretytetyzacji ich potrzeb pod kątem pożądanego kontentu i formatu. Etap drugi polegał na opracowaniu kontentu trzech nowych usług natomiast trzeci na pilotażowym wdrożeniu nowych usług. Nowe usługi powstały w ramach projektu IMPACTO dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Usługa INSPIRATOR polegała na wspieraniu przedsiębiorstw w budowaniu wiedzy i świadomości z zakresu rozwiązań cyfrowych (w tym Przemysłu 4.0) możliwych do zastosowania w tradycyjnych gałęziach przemysłu lub rolnictwie. Usługa NAWIGATOR skoncentrowana była na wspieraniu przedsiębiorstw w nawigacji po dostępnych źródłach dofinansowania krajowego i międzynarodowego. Usługa DEMONSTRATOR zorientowana była na wspieranie przedsiębiorstw w pilotażowych wdrożeniach demonstracyjnych dostępnych technologii i rozwiązań cyfrowych do ich działaności pod kątem digitalizacji i transformacji cyfrowej.

W ramach usługi INSPIRATOR zorganizowane zostały dwa synergiczne komponenty. Pierwszy- webinar inspiracji – zorientowany był na zaprezentowanie członkom i partnerom klastra najnowszych trendów i innowacji na skalę światową w zakresie digitalizacji i rozwoju branży rolno-spożywczej. Drugi komponent - phygitalowa wizyta studyjna – miała miejsce w dniach 24-26 października 2023 roku w Królestwie Niderlandów. Słowo „phygital” odnosi się do nowatorskiego połączenia doświadczeń fizycznych (physical) i cyfrowych (digital), w którym UNIMOS - koordynator klastra AgroBioCluster = zaprosił do udziału w unikatowym programie i formacie zanurzenia w niderlandzkim ekosystemie innowacji. Przez trzy dni członkowie i partnerzy klastra mieli możliwość uczestniczyć wirtualnie w misji do Wageningen - światowego i europejskiego centrum innowacji rolno-spożywczych, gdzie Fundacja UNIMOS na bieżąco (near-real time) relacjonowała najnowsze trendy, inspiracje i rozwiązania transformacji cyfrowej i cyrkularnej rolnictwa.

Usługa NAWIGATOR objęła wdrożenie nowego i interaktyktywnego modelu nawigacji po źródłach dofinansowania z wyróżnieniem finansowania krajowego oraz zagranicznego. Zawiera zestawienie i bezpośrednie odniesienia do konkretnych naborów kaskadowych, krajowych, konsorcjalnych i crowdfundingowych, z których możliwe jest finansowanie innowacji i digitalizacji w branży rolno-spożywczej.

DEMONSTRATOR to natomiast usługa pilotażowych wdrożeń rozwiązań cyfrowych, możliwych do zastosowania w branży rolno-spożywczej "od ręki", które w znaczący sposób wpłyną na dotychczasową działalność przedsiębiorstwa oraz są przystępne cenowo. W pilotażowych wdrożeniach wzięły udział przedsiębiorstwa działające w różnych ogniwach łańcucha wartości branży rolno-spożywczej i pilotażowo zostały wdrożenie rozwiązania sztucznej inteligencji oraz rozwiązania cyfrowe zwiększające efektywność zarządzania, promocji i sprzedaży.

Realizacja usług była promowana podczas 13 edycji Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się w dniach 14-15 listopada 2023 w Warszawie. Dodatkowo, Fundacja UNIMOS promowała działania podczas spotkania biznesowego w Radomiu w dniu 8 grudnia 2023. Opracowano także publikacje, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Po wdrożeniu usług, została przeprowadzona ewaluacja wykorzystująca różne techniki, tj. obserwacja uczestnicząca, wywiady indywidualne, wirtualne zbieranie informacji zwrotnych w celu dopracowania wdrożonych usług oraz ich oferowania dla członków i partnerów klastra.

Realizacja zadania IMPACTO umożliwiła zwiększenie wiedzy, świadomości i umiejętności członków, partnerów i zespołu zarządzającego klastrem w procesach transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Projekt wspomógł tworzenie nowych usług dla członków klastra, a dzięki jego realizacji nastąpiło także wzmocnienie rozpoznawalności klastra, jego członków i ich oferty oraz obecności w mediach społecznościowych.

Zadanie publiczne pn. IMPACTO jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.