Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

Do ponad 50 tysięcy punktów detalicznych i gastronomicznych od Helu po Tatry, mrożonki dystrybuowane i produkowane przez Grupę Iglotex, trafiają na czas i w doskonałym stanie, między innymi dzięki zaimplementowanym systemom klasy Business Intelligence: Targit i Prophix. Wzrosła dzięki nim sprawność i elastyczność zarządzania ogromną infrastrukturą produkcyjną i logistyczną całej Grupy Iglotex. Wzrosła również konkurencyjność firmy na rynku.

Implementacji systemów dokonała gdyńska firma Solemis Group, przedstawiciel producentów systemów Prophix i Targit w Polsce.

„Implementacja systemów Business Intelligence pozwoliła nam płynnie przejść ogromne zmiany organizacyjne i finansowe bez obniżenia jakości obsługi naszych klientów. Co więcej, jesteśmy teraz bardziej elastyczni i możemy szybciej reagować na zmieniające się potrzeby naszych odbiorców.” – mówi Jerzy Kuncicki, Dyrektor Produkcji i Inwestycji Grupy Iglotex, inicjator
i sponsor projektu.

”Do sukcesu wdrożenia przyczyniło się doświadczenie biznesowe i wdrożeniowe ekspertów z Solemis Group oraz ich ogromna elastyczność – zakres prac wzrósł 2,5-krotnie w trakcie realizacji projektu – tylko przez akwizycję kolejnych podmiotów przez naszą Grupę.”

„Dziś już widać konkretne efekty i wymierne korzyści. Dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązania BI w Grupie Iglotex, jesteśmy przygotowani do wdrożenia lepszego planowania operacyjnego i oparcia decyzji zarządczych na realnych danych, a nie wyczuciu menedżerów i zarządu. Wiemy więcej i jesteśmy bardziej elastyczni w dostosowywaniu ofert do różnych potrzeb i upodobań klientów w różnych regionach. Wdrożenie systemu umożliwia nam rozpoczęcie prac nad optymalizacją zapasów magazynowych i przyspieszeniem rotacji produktów – co w przypadku handlu jest sprawą kluczową” - dodaje Jerzy Kuncicki.

 

IGLOTEX – produkcja i dystrybucja

Iglotex SA

jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów żywności mrożonej oraz spożywczych towarów suchych najbardziej znanych marek światowych.
Korzenie firmy sięgają założonej w roku 1983 działalności gospodarczej. Od 1991 roku firma dynamicznie się rozwija rozbudowując swoje moce produkcyjne i dystrybucyjne. Przełomowy w historii firmy jest rok 2011, kiedy to w wyniku połączenia sił firm: Iglotex, Iglokrak i Łukasz - wiodących regionalnych producentów i dystrybutorów mrożonek – powstaje Grupa Kapitałowa IGLOTEX. Firma dysponuje dziś 4 bardzo nowoczesnymi - spełniającymi wszelkie normy polskie i unijne (HCCP, GMP, GHP, certyfikaty: BRC, IFS) - zakładami produkcyjnymi w Białymstoku, Grudziądzu, Tarnowie i Skórczu, gdzie mieści się także centrala firmy. Firma specjalizuje się w produkcji mrożonych warzyw i owoców, frytek, pizzy i zapiekanek, pierogów, pyz, knedli, klusek i ryb – łącznie ok. 1.000 SKU, sprzedawanych zarówno pod marką własną Iglotex, jak i pod markami prywatnymi sieci (private label).

 

50 tysięcy punktów dostawy

Dystrybucja i logistyka są dla Iglotexu jednocześnie kręgosłupem - bo stanowią ok. ⅔ przychodów firmy - i rozbudowanym układem krwionośnym – bo mrożonki i produkty spożywcze dostarczane są do ponad 50.000 punktów detalicznych i gastronomicznych w całym kraju.
Baza dystrybucyjno-logistyczna (magazyny, chłodnie, mroźnie, itp.)  Iglotexu to 25 oddziałów dystrybucyjnych rozrzuconych równomiernie po terenie całego kraju. Dostawy odbywają się do różnej wielkości sklepów detalicznych oraz sieci handlowych, jak również do różnego rodzaju placówek gastronomicznych (restauracje, hotele, bary, zakłady pracy, szpitale, itd.). Są to często punkty sezonowe, niewielkie działalności gospodarcze, takie jak punkty gastronomiczne na helskich plażach czy schroniska na bieszczadzkich połoninach.

 

Informacja kluczem do skutecznego kreatywnego zarządzania

Już w 2010, na początku procesu konsolidacji firmy i pierwszych pomysłów na tworzenie grupy kapitałowej zarząd Iglotex zdecydował, że podstawą sukcesu całego przedsięwzięcia będzie usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji umożliwiającego skuteczne, kreatywne a nie tylko reaktywne kierowanie przedsiębiorstwem czyli podejmowanie decyzji wyprzedzających ewentualne niekorzystne zdarzenia, a nie tylko reagowanie na zdarzenia już po ich wystąpieniu i niwelowaniu ich skutków, często z dużym opóźnieniem.

Historycznie patrząc, rozwój Iglotexu odbywał się zawsze poprzez stopniowe przejmowanie małych, lokalnych podmiotów, które po włączeniu w strukturę Iglotexu zachowywały dotychczas posiadane rozwiązania informatyczne – różne systemy fakturowania, obsługi magazynów czy szerzej ERP (Enterprise Resource Planning czyli panowania zasobów przedsiębiorstwa). Sytuacja ta znakomicie utrudniała, a często wręcz uniemożliwiała uzyskanie wiarygodnych, aktualnych i porównywalnych - w skali całej firmy - raportów i informacji w rozsądnym czasie.

 

„To właśnie utrudniony dostęp czy nawet brak informacji będących podstawą podejmowania decyzji spowodował nasze zainteresowanie systemami Business Intelligence (BI) i poszukiwanie rozwiązania spełniającego nasze potrzeby” – mówi Jerzy Kuncicki, Dyrektor Produkcji i Inwestycji Grupy Iglotex, inicjator i sponsor projektu.

 

Naprawianie rozpoczynamy od głowy

Jakkolwiek budowę stabilnego domu zaczyna się zawsze od fundamentów, to odbudowę skutecznego zarządzania zaczynać zawsze trzeba od uchwycenia wodzy, czyli możliwości kierowania firmą i możliwości zaprojektowania koniecznych zmian na niższych szczeblach struktury. Oznacza to potrzebę szybkiej budowy mechanizmów pozyskiwania i agregowania  informacji z istniejących źródeł (systemów). Doskonale nadają się do tego właśnie systemy Business Intelligence czerpiące dane wielu systemów transakcyjnych, integrujących je i konsolidujących w hurtowni danych będącej źródłem do generowania raportów i analiz pozwalających oceniać przedsiębiorstwo i podejmować decyzje strategiczne.

 

Zarządzanie strategiczne (Targit) i operacyjne (Prophix)