Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

Oprogramowanie Eternia Trend usprawniające proces prognozowania sprzedaży dostępne w modelu SaaS (Software as a Service), informuje dostawca rozwiązania firma Synergia Pro Sp. z o.o.

Oprogramowanie znajduje zastosowanie w tworzeniu prognoz i symulacji sprzedażowych jednocześnie uwzględniając czynniki mające wpływ na kształtowanie się przyszłych wartości takie jak temperatura, zdarzenia kalendarzowe, reklama, dane gospodarcze, promocje, działania konkurencji i inne. Eternia Trend analizuje i wykrywa sezonowość w ciągu roku, trendy sprzedażowe i korelacje - dając możliwość dokładnej analizy sprzedaży. Rozwiązanie pozwala firmom na lepsze zrozumienie i określenie przyszłych wartości handlowych.

 

Oferowanie oprogramowania w postaci usługi daje wielu firmom możliwość usprawnienia procesu prognozowania i planowania sprzedaży z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych bez potrzeby ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych związanych w zakupem licencji i serwera. Dodatkowo, model usługowy zapewnia firmom dostęp do narzędzia z każdego miejsca przez przeglądarkę internetową, aktualizacje systemu po stronie dostawcy,  wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz bardzo niskie ryzyko finansowe związane z podjęciem współpracy z dostawcą i korzystaniem z programu.

 

Przedsiębiorstwa często odkładają inwestycje w rozwiązania usprawniające zarządzanie procesem prognostycznym ze względu na koszty, złożoność procesu a także inne plany inwestycyjne. Wprowadzenie modelu usługowego pozwoli Klientom na łatwiejszy i szybszy dostęp do aplikacji. Obecnie funkcjonalność rozwiązania w modelu usługowym spotkała się ze sporym zainteresowaniem na rynku informuje dostawca firma Synergia Pro.