Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

Firmy z sektora MSP mogą zwiększyć swe szanse na dotowanie inwestycji w system do zarządzania, jeśli wybiorą System Symfonia 2012 firmy Sage. Dotacje mogą sięgnąć 70 proc. inwestycji.

System Symfonia 2012, oferowany przez Sage sp. z o.o., otrzymał certyfikat: Opinię dotyczącą Innowacyjności od Instytutu Maszyn Matematycznych, który potwierdza m.in., że system ten jest produktem innowacyjnym, w myśl ust. 2 art. 18b. ustawy z dn. 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że System Symfonia 2012 może uzyskać więcej punktów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie zakupu systemu wspomagającego zarządzanie. Zatem firmy z sektora MSP, które zdecydują się na Symfonię, zwiększają swoje szanse na uzyskanie dotacji, w wysokości nawet do 70 proc. poniesionych wydatków.


Sage rekomenduje do współpracy firmę Contenta Consulting

Sage, wiodący producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce, wspiera pośrednio również przedsiębiorców w zakresie finansowania zakupów. Producentowi oprogramowania zależy, by wszystkie podmioty, które planują inwestycję w rozwiązania do zarządzania firmą, uzyskały pełne wsparcie – od etapu złożenia wniosku, przez wdrożenie systemu, po uzyskanie refundacji. W tym celu, spółka Sage rekomenduje do kontaktu, na etapie konsultacji i przygotowywania wniosku o dotację oraz dalszego prowadzenia projektów dofinansowanych, firmę Contenta Consulting (www.contenta-consulting.pl).

„Podmioty gospodarcze – od mikrofirm, do średnich przedsiębiorstw – mają szanse na uzyskanie zwrotu z poniesionych inwestycji na System Symfonia nawet do 70 proc. Aby uzyskać dotację, należy wypełnić wniosek i pomyślnie przejść weryfikację formalną i merytoryczną. W tym zakresie pomaga rekomendowana przez nas Contenta Consulting” – wyjaśnia Paweł Przedpełski, Dyrektor Sprzedaży Sage sp. z o.o. Obie firmy współpracują ze sobą od prawie 3 lat, a Contenta Consulting wykazuje wysoki współczynnik sukcesu.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na fakt, iż usługi konsultacji – rozeznanie bieżących programów oraz ewaluacja szans na uzyskanie dotacji w konkretnym przypadku – w ramach współpracy z Contenta Consulting udzielane są bezpłatnie. Praktycznie każda firma, zanim podejmie jakiekolwiek zobowiązania, może za darmo sprawdzić, jakie ma szanse na uzyskanie dofinansowania, w jakiej skali oraz jak będzie przebiegać procedura.

 

Dlaczego Symfonia daje większe szanse na refundację?

„Certyfikat Innowacyjności dla produktu stanowi duży atut przy ubieganiu się o dotacje unijne. W większości konkursów ocenie merytorycznej podlega innowacyjność projektu, przy czym w niektórych województwach, można dostać nawet 16% punktów za spełnienie tego kryterium. Dla klientów zainteresowanych zakupem oprogramowania, przyznany na System Symfonia 2012 Certyfikat Innowacyjności znacznie zwiększa szanse na uzyskanie dotacji” – mówi Sylwia Tałach-Kubas, właścicielka Contenta Consulting.

Skala możliwych do uzyskania dotacji jest różna i zależy od kilku czynników – m.in. od działania, w ramach którego składamy wniosek o dofinansowanie, ale także od wielkości przedsiębiorstwa oraz województwa, na terenie którego realizowany jest projekt.

Kiedy planować inwestycje i starać się o dotację?

Zdaniem firmy Contenta Consulting najlepszym okresem do planowania inwestycji w systemy wspomagające zarządzanie jest przełom roku, kiedy to ujawniane są harmonogramy naborów do działań w ramach Programów Operacyjnych planowanych na 2012 r.

„Mając więcej czasu, łatwiej dopasować plany przedsiębiorstwa do konkretnego programu i działania, tak by zwiększyć szanse na napisanie konkurencyjnego wniosku i zwiększyć szanse na dofinansowanie” – dodaje Sylwia Tałach-Kubas.

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycję jeszcze w tym roku, wciąż mają szansę na uzyskanie dotacji, np. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2. (POIG) lub Regionalnych Programów Operacyjnych w niektórych województwach (np. mazowieckie, małopolskie, śląskie). Należy jednak pamiętać, że przygotowanie wniosku trzeba rozpocząć przynajmniej miesiąc przed datą konkursu. W wielu przypadkach, z uwagi na złożoność procedur, zaleca się, by był to okres kilkumiesięczny.

 

Innowacyjne e-Dokumenty

Certyfikat – Opinia dot. innowacyjności Systemu Symfonia 2012 – przyznana przez Instytut Maszyn Matematycznych (www.imm.org.pl), obejmuje również nowy moduł e-Dokumenty, który może funkcjonować w przedsiębiorstwie jako niezależny program. e-Dokumenty to system, który wspiera przedsiębiorstwa m.in. w zakresie posługiwania się fakturami elektronicznymi. Instytut Maszyn Matematycznych w wydanym dokumencie określa e-Pieczęć jako element wyróżniający system na tle innych podobnych rozwiązań.

„e-Pieczęć to autorskie rozwiązanie firmy Sage. Z jego pomocą użytkownik systemu e-Dokumenty uwierzytelnia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Sama e-Pieczęć, w odróżnieniu od podpisu elektronicznego, nie jest przypisana do konkretnej osoby fizycznej. Funkcjonalności zaproponowane w systemie e-Dokumenty są unikalne na rynku polskim wczasie sporządzenia naszej opinii” – mówi Monika Biskupska, Zastępca Kierownika Zakładu Systemów Informacyjnych w Instytucie Maszyn Matematycznych.