Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

Czołowy polski producent wędlin JBB, aby usprawnić pracę oraz poprawić komunikację w swoich zakładach zainwestował w nowoczesne rozwiązania Polycom.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB, lider na polskim rynku wędlin, podjął szeroką współpracę z firmą Polycom, światowym liderem w dziedzinie ujednoliconej komunikacji, wdrażając rozwiązania, które nie tylko poprawiają komfort pracy i komunikację w zakładach produkcyjnych, ale przede wszystkim przynoszą wymierne korzyści w postaci niższych kosztów i zwiększonej wydajności pracowników.

Na terenie zakładu produkcyjnego o powierzchni ponad 5 ha JBB wdrożyło najnowocześniejszy system bezprzewodowej łączności telefonicznej firmy Polycom. W jego skład wchodzą 3 serwery KWS8000 w opcji LINK z wyposażeniem umożliwiającym obsługę 80 stacji bazowych oraz 128 słuchawek DECT, gwarantujący możliwość rozbudowy bez konieczności przerwy w połączeniach. Dodatkowo zalogowano 10 Repeaterów oraz telefony KIRK 4040, KIRK 5020, KIRK 2010, KIRK 6020.  Rozwiązania Polycom są rozmieszczone we wszystkich obiektach zakładów tj. hale produkcyjne, magazyny, laboratorium, warsztaty, oczyszczalnia ścieków, kotłownia a także część biurowa. Są również zainstalowane w chłodniach. Do systemu KWS jest także zalogowanych około 10 słuchawek typu DECT innej firmy. Schemat systemu zaprojektowana firma C&C Partners, na miejscu zainstalował zaś Gawrex. Jest to największe rozwiązanie typu KIRK aktualnie wdrożone w Polsce. Cała wartość inwestycji wyniosła ponad 200 tys. złotych.

Specyfika działania JBB wymaga elastycznego rozwiązania bezprzewodowej telefonii rozmieszczonej we wszystkich obiektach zakładów (tj. hale produkcyjne, magazyny, laboratorium, warsztaty, oczyszczalnia ścieków, kotłownia, część biurowa oraz chłodnie) działającej sprawnie w trudnych warunkach środowiskowych. Rozwiązanie firmy Polycom jako jedno z nielicznych spełnia wysokie wymagania stawiane przez firmę tj.: bezprzewodowa łączność na terenie całego zakładu oraz najwyższa odporność telefonów na wilgoć oraz wstrząsy.

Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój zakładu, system będzie rozwijany o  kolejne bazy, repetery oraz słuchawki.

Zakładowy system komunikacji
Decyzja o zainstalowaniu systemu KIRK firmy Polycom została podjęta po rozbudowie i modernizacji zakładu w 2005 r. Zainstalowano wówczas system KWS1500, który po pewnym czasie został rozbudowany do swojej maksymalnej konfiguracji. Następnie, po pożarze i odbudowie zakładu w roku 2009, podjęto decyzję o przejściu na najnowszy system KWS8000, przy zachowaniu ocalałej infrastruktury i aparatów DECT. Ciekawostką jest fakt, iż wcześniejszy system KWS1500 w sumie dwukrotnie wychodził bez większego uszczerbku z pożarów (pierwszy pożar zniszczył serwerownię, drugi ogólny strawił prawie cały zakład).
System komunikacji jest bardzo ważny w codziennym funkcjonowaniu firmy. Ogółem korzystają z niego szefowie oraz mistrzowie produkcji, brygadziści, pracownicy działów technicznych: elektrycy, mechanicy, automatycy, budowlańcy,  hydraulicy, a także kierowcy, magazynierzy, służba BHP, ochrona, pracownicy laboratorium, dział IT, pracownicy biurowi, grupa sprzątająca, codziennie około 100 użytkowników

Zanim wdrożono systemu KIRK, pracownicy zakładu posługiwali się telefonami komórkowymi. Płyty warstwowe zastosowane przy jego budowie znacznie obniżały jednak zasięg sieci GSM. Niewystarczająca  jakość rozmów, brak zasięgu w ważnych działach produkcyjnych oraz słaba wytrzymałość telefonów na wilgoć czy upadki zmusiły do szukania innych rozwiązań lepiej radzących sobie w tak trudnych warunkach.

Po analizie rozwiązań konkurencji, wykonaniu wstępnych pomiarów i testów firma Gawrex, wykonawca instalacji, zastosowała urządzenia Polycom. „System KWS8000 w pełni zaspokaja potrzeby klienta. Umożliwia kontakt z każdym pracownikiem w dowolnym miejscu na obszarze całego zakładu. Słuchawki KIRK są odporne na zalanie wodą oraz na niskie temperatury. W celu zapewnienia rozbudowy systemu DECT wraz z rozwojem zakładu przygotowane zostały projekty okablowania strukturalnego do lokalnych punktów dystrybucyjnych, do których w razie potrzeby szybko można podłączyć nowe stacje bazowe" dodaje Kazimierz Gawryś, z firmy Gawrex.


Dlaczego Polycom?
Za wyborem rozwiązania KIRK firmy POLYCOM przemawiała przede wszystkim: wysoka jakość głosu oraz możliwość rozbudowy systemu w miarę rozwoju zakładów i rosnących potrzeb firmy. Niemniej, trwałość i odporność słuchawek, dostosowanie do pracy w szczególnie trudnym środowisku stanowiły dodatkowe atuty. A urządzenia Polycom, jako nieliczne na rynku zapewniają odporność na pył, zamoczenie, drgania i wstrząsy.

“Wybór firmy Polycom był dla nas bardzo istotny. Cenimy sobie wysoką jakość obsługi naszych klientów, a zaproponowane rozwiązanie KIRK umożliwiło skrócenie obiegu informacji już na etapie produkcji. Kluczowa była dla nas także niezawodność systemu oraz możliwość szybkiej rozbudowy wraz z powstawaniem nowych hal produkcyjnych" mówi Leszek Młynarczyk, Dyrektor w JBB.


Opis rozwiązania
Pierwszy system bezprzewodowy DECT w firmie JBB został wdrożony w roku 2005 i składał się z dwóch zlinkowanych serwerów KIRK 1500. Obsługiwał 72 abonentów oraz 32 stacje bazowe i ok.10 repeaterów. Po pożarze w 2009 roku zastosowano System KWS 8000. Początkowo pracowały dwa serwery KWS 8000. Jednak dynamiczna odbudowa zakładu wpłynęła na konieczność rozbudowania infrastruktury o kolejny serwer. Po ukończeniu budowy nowych hal produkcyjnych planowana jest instalacja kolejnych stacji bazowych.

 

Na dzień dzisiejszy w JBB pracują 3 serwery KWS8000 w opcji LINK z wyposażeniem umożliwiającym obsługę 80 stacji bazowych oraz 128 słuchawek DECT, co gwarantuje  możliwość rozbudowy bez konieczności przerwy w połączeniach. Dodatkowo zastosowano 10 Repeaterów, telefony KIRK 4040, KIRK 5020, KIRK 2010, KIRK 6020.

 

„Gdy wdrażane były pierwsze dwa z trzech serwerów KWS8000 wówczas byliśmy pionierami i jako jedni z nielicznych w Europie mieliśmy okazję zabrać się za to nie w zaciszu laboratorium, ale w boju, na dużej instalacji. Mimo, że wspieraliśmy firmę instalatorską zdalnie w całym przedsięwzięciu, to wszystkie napotkane problemy udało się sprawnie rozwiązać dzięki bliskiej współpracy między inżynierami z Działu Wdrożeń w C&C Partners, a inżynierami z GAWREX“ mówi Łukasz Łukowski, C&C Partners Telecom Sp. z o.o., Specjalista ds. produktu


Zarówno kierownictwo, jak również pracownicy są bardzo zadowoleni z rozwiązania Polycom. Urządzenia Polycom poprawiły w zauważalny sposób jakość komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami i kierownictwem. Do oczywistych korzyści należy również zaliczyć zmniejszenie kosztów związanych z łącznością, oszczędność czasu na poszukiwanie i komunikację z danym działem, wzrost produktywności. Wszystko przekłada się na zdecydowanie większy komfort pracy oraz znaczącą poprawę obsługi klienta.