Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

Wdrożenie rozwiązań Emigo, Integra i Ipocrates w Polfie Łódź pozwoli lepiej zarządzać działem sprzedaży, gospodarką magazynową i zaoszczędzić znaczne kwoty.

Założona w 1933 roku Polfa Łódź S.A. dostarcza leki, kosmetyki i ponad 50 suplementów diety. Każdego roku do klientów trafia ponad 5 mln opakowań leków. Z końcem 2010 firma wdrożyła system Emigo, którego dostawcą jest Sagra Technology. Wdrożenie objęło dwie dywizje pionu sprzedaży: medyczną i apteczną, obejmując wszystkich reprezentantów wizytujących apteki i lekarzy.

 

-    Oprócz Emigo wykorzystano także usługi Ipocrates, dzięki którym przedstawiciele mają dostęp do zweryfikowanych i aktualnych danych swoich klientów – mówi Marek Rutkowski, specjalista ds. wdrożeń w Sagra Technology.

 

Działający w modelu Software as a Service system Emigo umożliwia składanie zamówień przez przedstawicieli w trybie rzeczywistym.

-    Traktujemy Emigo jak system zarządzania relacjami z klientami (CRM). Dzięki rozwiązaniom Sagra Technology nasz pracownik w terenie, zbierając zlecenia z aptek i szpitali, widzi stany magazynowe i dostępne w poszczególnych hurtowniach produkty – mówi Tadeusz Niedziałkowski, Dyrektor ds. Sprzedaży w Polfie Łódź. - Wdrożenie usług Integra jeszcze trwa, ale prace informatyczne postępują i w niedługim czasie uzyskamy dokładny podgląd stanów magazynowych we wszystkich podmiotach z którymi współpracujemy. Każdy z handlowców ma także dokładny podgląd pełnej historii klienta i dostęp do danych o wcześniejszych zamówieniach oraz ich realizacji.

 

Hurtownia Danych – będąca składową systemu Emigo - pozwala na analizowanie informacji we wszelkich przekrojach, wraz z kompleksową rejestracją wykonywanej w terenie pracy handlowca.

 

-    Bardzo ważna jest dla nas możliwość weryfikacji i podglądu wizyt zaplanowanych przez reprezentantów oraz poziomu ich rzeczywistej realizacji – mówi Tadeusz Niedziałkowski - Zależy nam szczególnie na kontroli poziomu rabatowania przez przedstawicieli, co pozwoli zachować niezbędną dyscyplinę kosztową.


Wdrożenie systemu Emigo przyniesie konkretne efekty i korzyści biznesowe: wzrost jakości pracy i zwiększenie wydajności przedstawicieli handlowych, standaryzację wykonywanych czynności podczas wizyt przedstawicieli, natychmiastowe i automatyczne raportowanie pracy (wprowadzanie danych na bieżąco w czasie spotkania i przesyłanie ich po zakończeniu wizyty handlowca), integrację z dystrybutorami zapewniającą m.in. dostarczanie zamówień bezpośrednio do systemów dystrybutorów i zwrotne ich potwierdzanie, a także możliwość analizowania stanów magazynowych u dystrybutorów.
-    Na pełne efekty wdrożenia trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy – mówi Tadeusz Niedziałkowski - Z systemem Emigo oraz implementacją bardziej standaryzowanych procedur postępowania przedstawicieli handlowych wiążemy duże nadzieje i oczekujemy sporych oszczędności, poprawy efektywności pracy, a w efekcie - wyższej sprzedaży.

 

Informacje o Emigo:
Mobilny System Emigo to oprogramowanie klasy SFA (Sales Force Automation), FFA (Field Force Automation), CRM (Customer Relationship Management), wspierające sprzedaż. System automatyzuje codzienne zadania, ułatwia kontakty z klientami, daje dostęp do potrzebnej informacji. Emigo obsługuje wszystkie procesy biznesowe w kluczowych obszarach sprzedaży w firmach posiadających rozbudowane struktury mobilnych handlowców. Precyzyjnie dostarcza pracownikom potrzebne im w danej sytuacji informacje. Przesyła zwrotnie do szefów, dostawców, kooperantów i współpracowników dane dotyczące prowadzonych działań. Każdego dnia korzysta z niego ponad 6 000 pracowników 200 dużych i średnich firm m.in. w branży farmaceutycznej, FMCG, materiałów budowlanych i dekoracyjnych. Rozwiązanie dostarczane jest w modelu SaaS (Software as a Service), ASP (Application Service Provider).