Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

Jak poznać zapotrzebowanie i aktualne zużycie energii w firmie? Jak obniżyć rachunki za energię?

Jak opomiarować wiele mediów (wodę, gaz, ciepło, powietrze) - Jak w prosty sposób archiwizować interesujące nas dane- Jak scentralizować pomiary z całej firmy za pomocą jednego systemu kontrolno-pomiarowego

Monitorowanie kosztów energii i innych mediów.
Przedstawiamy wielofunkcyjny system monitoringu energii elektrycznej oraz innych mediów: X -Meter Energy Team.

 

Brak wiedzy na temat własnego zużycia energii jest bardzo dużym problemem, ale także stwarza ogromne możliwości dla nas wszystkich, aby zacząć oszczędzać pieniądze i przeciwdziałać nadmiernemu zużyciu energii. Pomożemy Ci kontrolować własne zużycie energii, doprowadzić do optymalizacji i zmniejszenia kosztów.

 

Co możemy mierzyć i kontrolować? Podstawowe funkcje urządzania to pomiar wielkości elektrycznych takich jak: napięcia, prądy, moc czynna, bierna, (moc pobrana, oddana) współczynnik mocy. Opcjonalnie można dołączyć moduł badający wyższe harmoniczne oraz współczynnik THD w napięciu oraz w prądzie. Energy Team oferuje również moduł będący czujnikiem temperatury oraz moduł do pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach.

 

Jednak to nie wszystkie możliwości naszego systemu. Dzięki ośmiu wejściom impulsowym możemy podłączyć do naszego analizatora wszelkiego rodzaju urządzenia, mierniki posiadające wyjście impulsowe. W ten sposób podłączamy gazomierze, wodomierze, ciepłomierze, czujniki przepływu powietrza, czujniki temperatury. Przez dodatkowy moduł, przetwornik sygnałów analogowych, można praktycznie wprowadzić do systemu dowolny sygnał analogowy.

System X-Meter, pozwala:

  • Zawrzeć umowę z OSD, najbardziej optymalną dla danego użytkownika,
  • Zmniejszać zużycie energii elektrycznej poprzez uważną analizę własnego zapotrzebowania w celu wykazania oraz wyeliminowania ewentualnych strat.
  • Kontrolować rozliczenia za zużytą energię.
  • Zarządzać i dzielić koszty, aby z jednego miejsca monitorować zużycie energetyczne obiektów, oddziałów, placówek, filii danego odbiorcy lub zarządzać kilkoma odrębnymi odbiorcami jednocześnie. Możesz to robić z każdego miejsca w którym obecnie się znajdujesz;
  • Programować stany alarmowe, mogą być definiowane w dowolny sposób: max, min, wartości mierzonych wielkości, ilości graniczne (np. przy wykorzystaniu 8 wejść impulsowych), itp. W zależności od sposobu komunikacji (opcje) możliwe jest wysyłanie e-maili lub/i SMS-ów. To również kontrola jakości energii oraz stanów ilościowych i przed awaryjnych,
  • Zarządzanie i podział kosztów, aby księgować w sposób odrębny zużycie, dla użytkowników, korzystających z jednej sieci instalacyjnej budynku (np. oddziały w szpitalach, kilka podmiotów gospodarczych, instytucji zlokalizowanych w jednym budynku) w celu precyzyjnego przypisania kosztów energetycznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  • Kontrola współczynnika mocy
  • Administrowanie zużyciem energetycznym, aby analizować i archiwizować zużycie każdego źródła energetycznego, takiego jak energia elektryczna, gaz, woda, para, itp.;

 

 

Dzięki modułowości systemu X-Meter, istnieje możliwość jego rozbudowy od pojedynczego urządzenia aż do 250 analizatorów! Dzięki temu, wraz z rozbudową przedsiębiorstwa, lub zwiększenia miejsc pomiarowych możemy w dowolnym momencie rozbudować system zwiększając jego możliwości.

 

Energy Team oferuje pełną gamę usług związaną z projektowaniem systemu, z doborem odpowiednich urządzeń pomiarowych (przekładniki, przepływomierze, czujniki temperatury itp.), z konfiguracją oprogramowania monitorującego ES3, oraz instalacją systemu u klienta. Oczywiście istnieje możliwość zakupu urządzenia wraz z oprogramowaniem i samodzielna instalacja systemu.