Informacje - Logistyka i Transport

kontener chłodniczy - źródło grafiki:http://www.polkont.pl

Sposób magazynowania towarów decyduje o tym, czy zachowają one swoją świeżość i inne ważne właściwości. Szczególną opieką otoczona powinna być żywność, która musi spełniać określone normy jakości – te zaś łatwo naruszyć, przechowując produkty spożywcze w nieodpowiednim miejscu.

Magazynowanie żywności

Jedzenie jest towarem szybko się psującym, stąd tak surowe wymagania dotyczące jego właściwego przechowywania. Niewłaściwie magazynowana nie tylko straci świeżość, lecz także stanie się siedliskiem drobnoustrojów groźnych dla zdrowia i życia człowieka.

Każdy rodzaj żywności ma swoje optymalne temperatury przechowywania, ale generalnie produkty spożywcze powinno się trzymać w miejscach chłodnych i dobrze wentylowanych (http://www.wszechnica_zywieniowa.sggw.pl/Prezentacje/Jak_bezpiecznie.pdf) Produkty spożywcze powinno przechowywać się w kontenerach chłodniczych. Dzięki nim możliwe jest stałe utrzymanie żądanej temperatury niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Chłodnie wykorzystuje się do magazynowania między innymi mięsa, mrożonek, warzyw, owoców, napojów, z kolei przy produktach takich jak fasola, ryż czy makaron istotna jest nie tyle sama temperatura (chociaż też nie może być ona dowolna), co dobra wentylacja i ograniczony dostęp promieni słonecznych. Przy magazynowaniu żywności zwraca się też uwagę na to, jakie produkty sąsiadują ze sobą. Trzeba pamiętać również o tym, że niedopuszczalne jest ponowne zamrażanie rozmrożonej żywności.


Kontenery chłodnicze

Ładunki wrażliwe na zmianę temperatury przechowuje się wyłącznie w pomieszczeniach chłodniczych. Nie zawsze jednak chodzi o to, by temperatura była jak najniższa. W przypadku towarów, które zamarzają w otoczeniu poniżej zera stopni, ważne jest utrzymanie optymalnej wartości na termometrze, w przeciwnym razie towar zamarznie i straci swoją wartość użytkową. Zadaniem kontenerów jest więc utrzymywanie określonej temperatury, a skala wahań nie powinna przekraczać 3 stopni.

Dobrej klasy kontenery są wyposażone w elektroniczną regulację żądanej temperatury, regulację wentylatora, funkcję odparowywania wilgoci i automatycznego rozmrażania. Trzeba przy tym pamiętać, że mogą one korzystać wyłącznie z czynników chłodzących dopuszczonych do użytkowania. Warto też wybierać takie kontenery, które posiadają certyfikaty jakości – dają one gwarancję, że towar cały okres magazynowania lub transportu spędzi w określonych warunkach. Kontenery chłodnicze dostępne na przykład na stronie http://www.polkont.pl automatycznie podtrzymują żądaną temperaturę, ponadto wyróżniają się budową modułową, co pomaga efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową.