Informacje - Logistyka i Transport

W branży dystrybucji artykułów spożywczych, gdzie sprzedaż w dużym stopniu zależna jest od działalności promocyjnej, nie ma wiele miejsca na błędne prognozowanie popytu. Firma Argosy Trading Company LTD, największy dostawca do sektora detalicznego na Cyprze, kontroluje sześć procent biznesu spożywczego w kraju.

 

Firma Argosy dostarcza towary do 2.300 punktów sprzedaży, w skład sieci dystrybucji wchodzą hipermarkety, supermarkety, sklepy spożywcze jak również małe sklepiki „na rogu” . Sieć dystrybucji Agrosy pokrywa 95 procent całego handlu.

Ten ogromny, wielopoziomowy biznes był prognozowany ręcznie, wyłącznie przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel, na podstawie informacji pochodzących z działów sprzedaży i marketingu, bez zaangażowania w proces członków działu planowania łańcucha dostaw.

"Mamy wiele krajowych promocji i wiele akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, które są organizowane w każdym miesiącu” wyjaśnia Martha Clambaneva, menedżer planowania w Argosy. "Przy tak wielu promocjach i stosowania specjalnych kodów, trudno było monitorować w Excelu historyczną sprzedaż i uzyskać realistyczne dane sprzedaży. Mieliśmy skonfigurowane, zaawansowane narzędzia, co pozwalało nam na widzenie historii sprzedaży z ostatnich trzech lat, ale te dane nie były dogłębne. Dane te nie były na tyle dokładne aby można było na podstawie ich prognozować przyszłą sprzedaż, a co ważniejsze, kiedy dostaliśmy niedokładną prognozę, nie udało nam się ustalić, dlaczego jest ona zła. "

 

"Brak dyscypliny w procesie był również poważnym problemem", mówi kierownik prognozowanie Charis Theodosiadou. "Z arkuszami kalkulacyjnymi Excela nie mieliśmy szansy na poprawę dokładności naszej prognozy, ponieważ nie pozwalały na bardziej wydajną współpracę między oddziałami sprzedaży i marketingu. Oddziały te mieły ograniczony dostęp do danych, co prowadziło do spóźnionych promocji i ostatecznie, do niedokładnych prognóz sprzedaży. "

Firma Argosy sporządziła listę wymagań , które powiny być spełnione przez nowe narzędzie do prognozowania – polepszone poziomy zapasów, szybsza rotacja zapasów, wyższy poziom obsługi klienta, lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej; utrzymanie optymalnych poziomów zapasów, zwiększając jednocześnie wydajność i efektywność planowania.

Oprogramowanie Demand Solutions Forecast ManagementRequirements Planning było w stanie dostarczyć firmie Argosy jeden zestaw realistycznuch danych , i zmusiło to grupę osób z różnorodnych departamentów, zaangażowanych w procesie prognozowania do wprowadzenia noweych, bardziej skutecznych procedur.

"Z Demand Solutions, jesteśmy w stanie współpracować z innymi departamentami w firmie. Narzędzie Forecast Management ma wiele większą dokładność niż ręczne przetwarzanie danych w Excelu i umożliwia nam tworzenie bardziej zdyscyplinowanych procesów prognozowania" mówi Charis Theodosiadou. "Teraz możemy bardziej precyzyjnie planować promocje i alarmować współpracowników o niedokładnych prognozach, które powinny być skorygowane. Dzięki Demand Solutions Forecast Management zwiększyliśmy dokładność naszej prognozy o 17 procent na przestrzeni czterech miesięcy. Utrzymujemy średnią dokładność prognóz na poziomie 75-80%"

Obecnie firma Argosy może łączyć krajowe promocje z Demand Solutions, osiągając dokładniejsze prognozy, z mniejszą ilością błędów. Wszystkie informacje są osiagalne wcześniej, dzięki czemu spotkania między zespołami sprzedaży, marketingu i planowania przebiegają szybciej i bardziej płynnie. Narzędzie do prognozowania firmy Demand Solutions pomaga zespółowi wybrać najbardziej trafne plany sprzedaży. Dzięki Demand Solutions firma Agrosy skróciła czas tworzenia prognóz o całe dwa dni.

Dodatkowo do polepszonej komunikacji i bardziej zdyscyplinowanego procesu prognozowania, firma Argosy odnotowała mierzalne sukcesy w kilku obszarach dzialalności. Wskaźnik średniego obrotu magazynowego wyrósł z 7,35 do 8, koszty magazynowania zmniejszyły się o 3,1 mln euro a poziom obsługi klienta wzrósł o sześć procent.

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w Europie, nasza całkowita sprzedaży zmniejszyła się, ale jestem pewien, że zoptymalizowane poziomy stanów magazynowych i polepszony cash flow osiagniety dzięki Demand Solutions, stawia nas w znacznie lepszej sytuacji, niż gdyby dzisiaj nie używalibyśmy oprogramowania Demand Solutions " stwierdza Martha Clambaneva.

Oprogramowanie DS Requirements Planning i DS Forecast Management oferuje rozwiązania na następujące problemy:

- niski poziom obsługi klienta,- częste braki towarowe (OOS),

- niski wskaźnik obrotu zapasów,

- nieprzejrzyste strategie zarządzanie zapasami,

- niska wydajność,- zapasy nadmierne,

- problemy z dostawami, produkcją ze względu na długi czas realizacji zleceń,

- brak procesu optymalizacji zapasów i zamówień,

- wysokie koszty magazynowania,

- częste straty w produkcji z powodu braku surowców,

- brak kluczowych wskaźników efektywności.

- nieprzejrzysty proces planowania popytu,

- niski poziom dokładności prognozy popytu,

- brak analiz ABC,

- źle wybrane strategie utrzymywania bezpiecznych zapasów,

- słaba jakość systemu raportowania (sprzedaż, prognoza, analizy luk rynkowych,

- złe zarządzanie wprowadzania na rynek nowych produktów, zmian produktów.